Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

14. marts 2024 - referat fra Seniorrådet

Dagsordner og referater fra Seniorrådet ligger på rådets egen hjemmeside på adressen seniorraadet.aalborg.dk

14. marts 2024 - referat fra Seniorrådet Referat fra Seniorrådet 2024-03-14

Seniorrådet 14. marts 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Seniorrådet syntes det har været et godt studiebesøg og vil vende tilbage til det på førstkommende møde.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslaget om konvertering af somatiske plejeboligpladser til demenspladser godkendes som høringsgrundlag.

Senior- og Omsorgsudvalget 21-02-2024
Godkendt.

Beslutning

Seniorrådet er positive overfor konvertering af somatiske plejeboligpladser til demenspladser, dersom det kan gennemføres uden de lange ventetider blot flyttes til somatiske borgere, som også har behov for at få en plejehjemsplads. Seniorrådet ser med tilfredshed, at man er opmærksom på den akutte udfordring med mangel på demenspladser og prioriterer at øge antallet mest muligt, samt ikke mindst at sikre en geografisk spredning af pladserne.

Seniorrådet bemærker at pladserne skal konverteres løbende, så en somatisk plads først konverteres til en demensplads, når en borger der har demens er parat til at flytte ind på en ledig plads.

Seniorrådet har ofte gjort opmærksom på vores bekymring for somatiske borgere, der bor i samme enhed som borgere, der har demens, men eftersom der skal foretages demenssikring for 773.006 kr. på de 5 plejehjem, der er foreslået omfattet af konverteringen, går Seniorrådet går ud fra og vil også påpege, at konverteringen kun ses mulig, dersom de nye demenspladser indrettes i egne boenheder. 38 nye demenspladser kræver mere personale, og Seniorrådet tager for givet, at den i indstillingen beregnede udgift kr. 3.120.319 skal og vil blive anvendt til ansættelse flere medarbejdere.

Kirsten Algren og Kurt Freiheit kan ikke godkende høringssvaret da høringsmaterialet ikke er fyldestgørende.

Bilag

Åben

Beslutning

Seniorrådet gør opmærksom på, at det kan blive til stor gene for seniorer at Servicelinie 1 og 2 nedlægges. Derudover håber seniorrådet, at man overholder de lovede afstande til busstoppesteder på max 400 meter.

Seniorrådet vil have, at der er busmuligheder til alle plejehjem og aktivitetscentre i Aalborg Kommune.

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Drøftedes.

Åben

Beslutning

Seniorrådet er inviteret til 7-by-møde i Aarhus.

Kontakt

Seniorrådet

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 14 81

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje