Skip til hoved indholdet
    Hjem Råd Dagsorden eller referat - Seniorrådet

14. december 2023 - dagsorden fra Seniorrådet

Her finder du den seneste dagsorden eller det seneste referat fra Seniorrådet.

14. december 2023 - dagsorden fra Seniorrådet Dagsorden fra Seniorrådet

Seniorrådet 14. december 2023

Åben

Åben

Åben

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior og Omsorgsudvalgets orientering,  årsrapporten for tilsyn med leverandører af hjemmepleje (vedlagte bilag 1).Senior- og Omsorgsudvalget 15-11-2023

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender

at kvalitetsstandarderne for 2023 for hhv. forebyggende hjemmebesøg (bilag 1), rehabiliteringsforløb, personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, hjælp til beboere på plejehjem (bilag 2, 3, 4, 6), samt for genoptræning og vedligeholdende genoptræning (bilag 7) videreføres uændret i 2024,

at kvalitetsstandarden for 2023 for madservice videreføres i 2024 i en tilrettet version, der afspejler, at Madservice Aalborg pr. 1. januar 2024 kun leverer kølemad (bilag 5).

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender, at tilsynspolitikken for hjemmepleje 2023 (bilag 1) videreføres uændret i 2024.

 Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget og Senior- og Omsorgsudvalget indstiller til Byrådet

At oversigt over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service i 2022 tages til orientering.

At Byrådet godkender anbefaling om, at der ikke udarbejdes en særskilt juridisk handleplan for styrkelse af sagsbehandlingen i Aalborg Kommune, som følge af omgørelsesprocenterne for 2022.

Senior- og Omsorgsudvalget 04-10-2023

Anbefales.

Daniel Borup var fraværende.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior og Omsorgsudvalget

at budgetfordeling 2024 for sektor Senior og Omsorg godkendes,

at styringsprincipper for sektor Senior og Omsorg godkendes,

at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske justeringer i løbet af året.

Bilag

Åben

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til udbetaling af mødediæter, kørselsgodtgørelse og tabt arbejdsfortjeneste til medlemmerne af Aalborg Kommunes Seniorråd godkendes som høringsgrundlag.

Senior- og Omsorgsudvalget 15-11-2023

Godkendt, idet der tilføjes, at der ydes kørselsgodtgørelse til møder i arbejdsgrupper, som Seniorrådet nedsætter.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Bilag

Åben

Åben

Bilag

Åben

Åben

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje