Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

12. februar 2024 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

12. februar 2024 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 12. februar 2024

Åben

Beslutning

Punkt 15 udgår og sagen sendes tilbage til Klima og miljø samt By- og Landskabsudvalgene for en nærmere afdækning af grundvandsproblematik, tidligere byrådsbeslutninger herom samt de opstillede afværgeforanstaltninger i lokalplanen. Derudover ønskes et oplæg på konsekvenserne ved generelt at gå fra en vurdering af grundvandsarealerne baseret på kommuneplanrammer til en vurdering af grundvandsarealer baseret på en konkret risikoafdækning.

Punkt 28 blev behandlet før punkt 27 og som sidste punkt på den åbne del af dagsordenen.

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådets orientering, overblik over den samlede økonomiske konsekvens af udvalgenes indstillinger om budgetjusteringer til Budget 2024-2027, jf. dagsordenens punkt 3-9.

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Administration (drift, serviceudgift) på netto -3.751.000 kr. i mindreudgifter, hvoraf 3.575.000 kr. i mindreudgift overføres til Job og Velfærd i 2024 og 250.000 kr. i mindreudgift overføres til Sundhed og Kultur,

at der gives tillægsbevilling til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift, serviceudgift) på netto 712.000 kr. i merudgift, hvoraf 342.000 kr. overføres fra Job og Velfærd i årene 2024 og frem,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Fælleskommunale Udgifter (drift, serviceudgift) på 4.500.000 kr. i mindreudgift i 2024, som overføres til Klima og Miljø, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Rammebeløb (drift, serviceudgift) på netto 1.179.000 kr. til udmøntning af besparelser vedrørende ”Analyse af IT-styring” samt ”IT-netværksforbindelse”. Besparelsen udmøntes på forvaltningerne.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Veje (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 26.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027,

at der til sektor Entreprenør (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 16.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027,

at der til sektor Parkeringskontrol Nord (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 2.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027,

at der til sektor Parker, fritid og kirkegårde (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 13.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027, og

at der til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) gives en tillægsbevilling på 171.000 kr. i mindreudgifter i 2024-2027.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Myndighed og administration (drift, serviceudgifter) ændres til 64.000 kr. i årlige mindreudgifter i 2024-2027.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomi og Erhvervs bemærkninger til beløb.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender følgende:

Vedrørende Serviceudgifter
at der gives en tillægsbevilling til sektor Børn og Familie på 1.670.000 kr. i merudgift årligt i 2024 til 2026,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Voksensocial på 1.210.000 kr. i mindreudgift i 2024, 2.083.000 kr. i mindreudgift i 2025 og 2026 og 1.679.000 kr. i mindreudgift i 2027 og frem, og

at der gives tillægsbevilling til sektor Myndighed og administration på 3.447.000 kr. i merudgift i 2024, 4.320.000 kr. i merudgift i 2025 og 2026 og 3.916.000 kr. i merudgift i 2027 og frem.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Myndighed og Administration ændres til 4.164.000 kr. i merudgift i 2024, 5.037.000 kr. i merudgift i 2025 og 2026 og 4.633.000 kr. i merudgift i 2027 og frem.

Vedrørende Budgetgaranterede udgifter
at der gives en tillægsbevilling til sektor Job og Uddannelse på 10.000.000 kr. i merudgifter og 3.000.000 kr. i merindtægter fra 2024 og frem, og

at der gives en tillægsbevilling til sektor Aktivering på 7.000.000 kr. i mindreudgifter fra 2024 og frem.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomi og Erhvervs bemærkninger til beløb.

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives en tillægsbevilling til sektor Senior og Omsorg (drift, serviceydelser) på 1.413.000 kr. i mindreudgifter.

Michael Mansdotter var fraværende.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Senior og Omsorg (drift, serviceudgifter) ændres til 828.000 kr. i årlige mindreudgifter i 2024-2027.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomi og Erhvervs bemærkninger til beløb.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender aktuel status - tillægsbevilling 2024-2027 indeholdende:

Tillægsbevilling til sektor Dagtilbud på -4.306.000 kr. på udgiftssiden

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Dagtilbud ændres til -3.931.000 kr. på udgiftssiden årligt i årene 2024-2026 og -2.261.000 kr. på udgiftssiden i 2027. 

Tillægsbevilling til sektor Skoler på 1.107.000 kr. på udgiftssiden.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Skoler ændres til 1.513.000 kr. på udgiftssiden årligt i årene 2024-2027.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomi og Erhvervs bemærkninger til beløb.

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Sundhed (drift, serviceudgift) på netto 474.000 kr. i merudgift, hvoraf 563.000 kr. i merudgift overføres fra Senior og Omsorg i 2024 og frem og 89.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Sundhed (drift, serviceudgifter) ændres til netto 521.000 kr. i merudgift, hvoraf 563.000 kr. i merudgift overføres fra Senior og Omsorg i 2024 og frem og 42.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem i 2024-2027.

at der gives tillægsbevilling til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgift) på 389.000 kr. i mindreudgift, hvoraf 300.000 kr. overføres til sektor Kultur og Bibliotek i 2024, og 89.000 kr. overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Fritid og Landdistrikt (drift, serviceudgifter) ændres til 342.000 kr. i mindreudgift i 2024-2027, hvoraf 300.000 kr. overføres til sektor Kultur og Bibliotek i 2024, og 42.000 kr. overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgift) på netto 212.000 kr. i merudgift, hvoraf 300.000 kr. tilføres som merudgift fra sektor Fritid og Landdistrikt i 2024 og 88.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgifter) ændres til netto 259.000 kr. i merudgift, hvoraf 300.000 kr. tilføres som merudgift fra sektor Fritid og Landdistrikt i 2024 og 41.000 kr. i mindreudgift overføres til sektor Rammebeløb i Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem,

at der gives en tillægsbevilling til sektor Kultur og Bibliotek (drift, serviceudgift) til at flytte budgetteret indtægt på 5.396.000 kr. fra dranst 2 til dranst 1 i årene 2024 og frem,

at der til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) overføres 250.000 kr. i merudgift fra Økonomi og Erhverv i årene 2024 og frem, og

at der til sektor Myndighed og Administration (drift, serviceudgift) overføres 98.000 kr. i merudgift, som finansieres af lov- og cirkulæreprogram 2024-2027 i årene 2024 og frem.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomi og Erhvervs bemærkninger til beløb.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at  der gives en tillægsbevilling til Center for Grøn Omstilling i Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) vedrørende bæredygtighedskonferencen 2024 på 4.500.000 kr. i merudgift, som overføres fra Økonomi og Erhverv, og

at  der gives en tillægsbevilling til Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) vedrørende IT-styring og IT-netværksforbindelser samt Contract Manager på -156.000 kr. i mindreudgifter, som overføres fra Klima og Miljø.

Bjarne Jensen var fraværende.

Økonomi og Erhverv bemærker, jf. supplerende sagsbeskrivelse, at tillægsbevillingen til Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer (drift, serviceudgift) vedrørende IT-styring og IT-netværksforbindelser samt Contract Manager ændres til -85.000 kr. i årlige mindreudgifter, som overføres fra Klima og Miljø.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt med Økonomi og Erhvervs bemærkninger til beløb.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til kompensation for udgifterne til de ansatte ekstraordinære voksenelever, PAU-elever og SOSU-elever afsættes 8.078.000 kr. i 2024, som fordeles efter antallet,

at der til delvis finansiering af ny 5-årig lærepladsaftale afsættes 5.800.000 kr. i 2024, som tilfalder Senior og Omsorg,

at der afsættes 1.323.000 kr. i 2024 vedrørende lederuddannelse på diplomniveau og masteruddannelse, som fordeles efter lønsummen,

at der afsættes et rammebeløb på 100.000 kr. i 2024 til fælles initiativer og indsatser mv. i Aalborg Kommune vedrørende den tværgående HR-strategi,

at der anvendes 199.000 kr. i 2024 til delvis finansiering af den nuværende ansatte HR-udviklingskonsulent, der forestår fælles initiativer mv. for Aalborg Kommune vedrørende lederuddannelse og den tværgående HR-strategi,

at der anvendes 2.000.000 kr. i 2024 til opkvalificering af ufaglærte i forvaltningerne, som fordeles i forhold til andel ufaglærte i forvaltningerne,

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af rammebeløbet på de relevante bevillinger,

at ovennævnte beløb finansieres af det til formålet afsatte rammebeløb i budget 2024 til trepartsinitiativer. I budget 2024-2027 er der under sektor Rammebeløb afsat 17.500.000 kr. i 2024 vedrørende trepartsinitiativer, og

at anvendelsen af midlerne til trepartsinitiativerne fra 2025 og frem indgår i budgetdrøftelser vedrørende de respektive budgetår.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Planstrategi 2023 samt
 • at den godkendte planstrategi offentliggøres i 8 uger, hvor det er muligt at fremsætte ideer, forslag og kommentarer til den offentliggjorte strategi.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender vedlagte udkast til restaurationsplan for Aalborg Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at der afholdes et ekstraordinært byrådsmøde mandag den 24. juni 2024.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Byrådsmødet den 17. juni flyttes til den 24. juni 2024.


Sagsbeskrivelse

Byrådet godkendte den 24. april 2023 (punkt 10) byrådets mødeplan for 2024.

Det har efterfølgende vist sig, at der af hensyn til behandlingen af de sidste lokalplaner inden sommerferien er behov for et ekstra byrådsmøde den 24. juni 2024.

Beslutning

Godkendt, idet byrådets møde den 17. juni 2024 flyttes til den 24. juni. Byrådets spørgetid flyttes tilsvarende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at 2. viceborgmester Vibeke Gamst honoreres for de arrangementer, hun har deltaget i som repræsentant for Aalborg Kommune i 2023.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 5.038 endeligt uden ændringer.
 • Lokalplan 5-6-108 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

For bedre at sikre en variation i facaden og ikke blot en variation i bygningens volumen, samt sikre vendearealet i lokalplanområdets nordvestlige hjørne, anbefaler By og Land, at indsigelser vedrørende facader og veje imødekommes ved at tilpasse bestemmelsesteksten:

Lokalplanens bestemmelser

 • Pkt. 6.2, 3. afsnit, ændres til: ”Bebyggelsen må ikke fremstå monoton og skal opbrydes ved frem- eller tilbageryk. Herudover skal der arbejdes med variation i facaden, fx ved skift i facadematerialer eller detaljering med variationer.”
 • I pkt. 8.2 slettes: ”mens personbiler skal have vendemulighed i den sydlige del af lokalplanområdet.”

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Vibeke Gamst, Jan Nymark Rose Thaysen og Peter Lindholt kan ikke anbefale indstillingen, idet placeringen på det grønne naturareal for enden af Vindfløjen ikke er hensigtsmæssig i forhold til de sårbare elever i de eksisterende K-klasser, det boringsnære beskyttelsesområde ved Vestbjerg Vandværk, tilgængelighed til kollektiv trafik og indkøbsmuligheder samt grundens begrænsede størrelse, som nødvendiggør en bebyggelsesprocent på 70% og bygningshøjde på 10,5 meter lige op ad et eksisterende parcelhuskvarter. Planprocessen er desværre forhastet, og placeringen af en yderst markant bygning, som plejehjemmet er, burde være drøftet som en del af opdateringen af byudviklingsplanen, så borgerne i Vestbjerg fik mulighed for at præge udviklingen af deres by og sætte flere og bedre egnede placeringer i spil.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen kan ikke anbefale indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Udgik

Sagen sendes tilbage til Klima og Miljø samt By- og Landskabsudvalgene for en nærmere afdækning af grundvandsproblematik, tidligere byrådsbeslutninger herom samt de opstillede afværgeforanstaltninger i lokalplanen. Derudover ønskes et oplæg på konsekvenserne ved generelt at gå fra en vurdering af grundvandsarealerne baseret på kommuneplanrammer til en vurdering af grundvandsarealer baseret på en konkret risikoafdækning.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 3.038 med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 3-4-107 med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I redegørelsen til kommuneplantillægget tilføjes et afsnit om produktionsvirksomheder. Det sker på baggrund af høringssvar fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen. I afsnittet redegøres for, at planområdet ikke ændrer karakter, og at planområdet ligger i tilstrækkelig afstand fra Renseanlæg Vest. Dermed vurderes planlægning ikke at påvirke Renseanlæg Vests drift og udviklingsmuligheder.

I redegørelsen til kommuneplantillægget tilføjes et afsnit om Grønt Danmarkskort. Det sker på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen. Afsnittet redegør for at kommuneplantillæggets reduktion i udpegningen Grønt Danmarkskort – Økologiske forbindelse er så lille, at den ikke har målbar betydning for den samlede udpegning af Grønt Danmarkskort.

I redegørelsen til kommuneplantillægget uddybes et afsnit om bilag IV-arter. Det sker på baggrund af høringssvar fra Miljøstyrelsen. Afsnittet redegør nu også for, at beplantningen i området er undersøgt for mulige yngle- eller rasteområder for flagermus. De enkelte træer, som udgør et muligt yngle- eller rasteområde, er sikret bevaret gennem bestemmelser i lokalplanen.

Forslag til ændringer i lokalplan

Med baggrund i indsigelse fra Miljøstyrelsen har Aalborg Kommune foretaget en besigtigelse af arealet med henblik på registrering af bevaringsværdige træer. Resultatet af besigtigelsen medfører konsekvensrettelser omhandlende udpegning af enkeltstående bevaringsværdige træer.

Det er samtidig vurderet, at placering af en transformerstation i lokalplanområdet ikke kan forenes med den nuværende beplantning i området. Derfor foretages der konsekvensrettelser omhandlende transformerstation, således tekst herom udtages af lokalplanen.

Lokalplanens redegørelse

 • Redegørelsestekst, i afsnit ”Planens hovedtræk” omhandlende transformerstation, slettes.

Lokalplanens bestemmelser

 • I pkt. 3.2 slettes alt tekst omhandlende transformerstation under afsnittet "Ad 3.2".
 • I pkt. 5.1 slettes: ”Der tillades tekniske anlæg i delområde B i form af transformerstation eller lignende, som skal placeres inden for anviste område, jf. Kortbilag 2”.
 • I pkt. 5.2 slettes: ”Inden for delområde B må der etableres teknisk anlæg i form af transformerstation og lignende inden for afmærket område på Kortbilag 2”.
 • I pkt. 6.4 slettes: ”Tekniske anlæg i form af transformerstation skal holdes i grønne nuancer”.
 • I pkt. 7.2 tilføjes: ”Der udpeges 8 enkeltstående bevaringsværdige træer, som vist på Kortbilag 2 og 3”.
 • I pkt. 7.2 ændres teksten: ”Der må ikke graves, foretages terrænændringer eller anlægges nye faste belægningsarbejder inden for de bevaringsværdige træers drypzoner.” til ”Der må ikke graves, foretages terrænændringer eller anlægges nye faste belægningsarbejder inden for beplantningsbæltet samt de bevaringsværdige træers drypzoner”.
 • I pkt. 7.2 ændres teksten: ”Bevaringsværdig beplantning kan dog tyndes ud og tilpasses for at skabe plads til parkering og vejforbindelse” til ”Denne bevaringsværdige beplantning kan dog tyndes ud for at skabe plads til parkering og vejforbindelse”.

Forhold til anden planlægning og lovgivning

 • Under afsnit Grønne interesser slettes: ”Samt etablering af teknisk anlæg”.
 • For at præcisere konklusionen omkring bilag iv-arter i forhold til indsigelse fra Miljøministeriet tilrettes tekst i afsnittet Bilag iv-arter. Afsnittet redegør nu også for, at beplantningen i området er undersøgt for mulige yngle- eller rasteområder for flagermus. De enkelte træer, som udgør et muligt yngle- eller rasteområde, er sikret bevaret gennem bestemmelser i lokalplanen.

Lokalplanens bilag

 • På Kortbilag 2 slettes afmærket område til placering af tekniske anlæg.
 • På Kortbilag 2 tilføjes 8 bevaringsværdige træer.
 • Der udarbejdes et Kortbilag 3 for præcisering af bevaringsværdige træers placering.

Det vurderes, at ændringerne ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelsen har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 4-8-104.
 • miljørapporten for Lokalplan 4-8-104.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i minimum 4 uger.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender renoveringsprojektet og den tilhørende finansieringsplan inden byggestart, herunder

at den samlede renoverings- og ombygningsudgift forhøjes med 45.255.571 kr. til 292.371.571 kr.,

at der bevilges et rente- og afdragsfrit lån på 200.000 kr. som led i en kapitaltilførsel til afdelingen (1/5 ordning),

at boligorganisationen optager de nødvenlige lån til finansiering af de støttede og ekstraordinære renoveringsarbejder,

at der bevilges den nødvendige kommunegaranti for realkreditlån til finansiering af de støttede og ekstraordinære renoveringsarbejder.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at vedlagte udkast til svar på brev fra Ankestyrelsen (tilsynsudtalelse) fremsendes til Ankestyrelsen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender betinget aftale vedrørende Aalborg Kommunes køb af et samlet areal på ca. 246 m² samt midlertidig anvendelse af i alt ca. 1.156 m² til arbejdsareal, alt med henblik på etablering af forlængelse af Saxogade tunnellen, og at byrådet samtidigt tilkendegiver at ville ekspropriere det pågældende areal efter reglerne i lov om offentlige veje, såfremt det ikke kan erhverves ved frivillig aftale herom.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender 2. behandling af oprettelse af fælles ledelse mellem Hou skole og Hals skole.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender 2. behandling af oprettelse af fælles ledelse mellem Ellidshøj skole og Ferslev skole.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at den reviderede Styrelsesvedtægt for Aalborg Kommunes skoler træder i kraft pr. 12. februar 2024.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at Aalborg Zoologiske Have optager et lån på 6 mio. kr. til finansiering af udgifter til etablering af Lemura anlæg, og

at Aalborg Kommune, i henhold til lånebekendtgørelsen, foretager deponering svarende til lånoptagelsen på 6 mio. kr.

Sagsbeskrivelse

Aalborg Zoologiske Have har i 2023 færdiggjort et nyt anlæg for lemurer, som er finansieret af Aalborg Zoologisk Have og af eksterne fonde, mens Aalborg Kommune ikke har ydet tilskud hertil.

Aalborg Zoologiske Have ønsker i den anledning at optage et lån på 6 mio. kr. til finansiering af anlægget og har fået et lånetilbud fra Spar Nord Bank A/S. Lånetilbuddet indeholder et serielån på 6 mio. kr. med variabel rente på 5,545% p.a. tilsvarende bestående anlægsfinansiering. Lånet afvikles med 84.000 kr. kvartårligt og første gang 31. december 2025. Der stilles ikke krav om ny/yderligere pant i anlægget.

Ifølge vedtægter for Aalborg Zoologiske Have skal dispositioner af betydning for den fremtidige drift, herunder optagelse af lån og lånekonverteringer, godkendes af Aalborg Kommune.

Finansieringsmodellen er gennemgået og godkendt på bestyrelsesmøde i Aalborg Zoologiske Have.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at fødevarestrategien godkendes med et mål for reduktion af klimabelastningen (kg CO2-e) ved udgangen af 2028 på 25 % i forhold til 2018.

at fødevarestrategien godkendes med mål for økologiindsatsen ved udgangen af 2028 på 64 % som gennemsnit samlet for Aalborg Kommune og således, at alle forvaltninger skal leve op til minimum 60%.

Klima- og Miljøudvalget bemærker at økologiprocenten bør øges fra det nuværende niveau på 64% blandt andet på baggrund af, at alle forvaltninger skal leve op til et minimum på 60%.

Bjarne Jensen var fraværende

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Kristoffer Storm kan ikke anbefale indstillingen, fordi det vil kunne give udfordringer i forhold til andre politiker - eksempelvis kvalitetspolitik i Senior og Omsorg.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Danmarksdemokraterne stillede følgende ændringsforslag:

Plejehjem undtages fra Fødevarestrategien.

For ændringsforslaget stemte: 2 (Danmarksdemokraterne)

Imod ændringsforslaget stemte: 28

Ændringsforslaget er herefter ikke godkendt.

For stemte: 23

Imod stemte: 7 (Danmarksdemokraterne og Det Konservative Folkeparti)

Godkendt.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget fremsender til byrådets orientering Klimaplanafrapportering 2023.

Bjarne Jensen var fraværende.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Til orientering.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Bilag

Lukket

Beslutning

Godkendt med bemærkninger

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Sundhed og Kultur anviser finansiering af nyt halgulv i Aalborg Stadionhal 1 indenfor udvalgets samlede anlægsramme i budgetperioden 2024-27.

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,
at der til sektor Fritid og Landdistrikt (anlæg) gives en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. i 2024 i merudgift,
at der til sektor Kultur og Bibliotek (anlæg) gives en tillægsbevilling på 4.000.000 kr. i 2027 i mindreudgift vedr. projektet Berta (Bibliotekets sorteringsrobot), og
at Sundhed og Kultur fremsætter det resterende finansieringsbehov af Berta (Bibliotekets sorteringsrobot) i forbindelse med prioriteringen af Budget 2025-2028 med henblik på budgetmæssig placering i 2027/2028.

Beslutning

Behandlet som punkt nummer 27.

Godkendt.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje