Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

29. april 2024 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

29. april 2024 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 29. april 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender Årsrapport 2023, og at regnskabet for 2023 afgives til revisionen.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

De stående udvalg har behandlet sagerne og indstillet til godkendelse i byrådet for egne forvaltningsområder.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådets orientering overblik over overførsler fra Regnskab 2023 til Budget 2024 på driftsområdet, herunder at serviceudgiftsoverførslen til budget 2024 udgør 150,8 mio. kr. med en fordeling mellem forvaltningerne jf. nedenstående tabel.

Beslutning

Til orientering.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2023 vedrørende Økonomi og Erhverv, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 22.636.000 kr. som merudgift i budget 2024 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen. Heraf vedrører -7.021.110 kr. indtægtsforskydninger i eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte mindre forbrug i regnskab 2023, vedrørende Økonomi og Erhverv, serviceudgifter, hensættes 1.337.000 kr. til statuskonto jf. aftalte principper for resultatcentre i kommunen,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2023, vedrørende Økonomi og Erhverv, serviceudgifter, tilføres 10.114.000 kr. til kassebeholdningen, og

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2023, vedrørende sektor Rammebeløb, gives en tillægsbevilling på 3.624.000 kr. som merudgift til budget 2024 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen.

 

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende By og Land, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 6.923.000 kr. som merudgift til budget 2024, hvoraf -3.091.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter jf. bilag 1, og

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 70.290.020 kr. i merudgift.

Det bemærkes, at med indstillingen opskrives By og Lands driftsbudget i 2024 med 6.923.000 kr. Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne.

Helle Frederiksen, Vibeke Gamst og Lasse P. N. Olsen var fraværende.

 

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Job og Velfærd, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 31.036.000 kr. som merudgift til budget 2024, hvoraf 1.293.000 kr. vedrører mindreudgifter på eksternt finansierede projekter jf. bilag 1,

at der vedrørende Job og Velfærd, serviceudgifter, hensættes merforbrug på 3.490.000 kr. på status jf. bilag 1, og

at der vedrørende Job og Velfærd, serviceudgifter, tilføres 8.160.000 kr. fra kommunens kassebeholdning, finansieret ved merindtægter på særligt dyre enkeltsager, jf. bilag 1.

Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Senior og Omsorg, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 54.250.000 kr.  som merudgift til budget 2024, hvoraf 2.096.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter, og

at der vedrørende Senior og Omsorg, serviceudgifter, hensættes 178.000 kr. på status.

Daniel Borup og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af Budgetforligspartiernes anbefaling i mødet den 15. april 2024, at byrådet godkender, at tillægsbevillingen til Senior og Omsorg efter berigtigelser opgøres til 54.295.000 kr. i merudgift til budget 2024.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Børn og Unge, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 9.383.000 kr. som mindreudgift til budget 2024, og

at der vedrørende Børn og Unge, serviceudgifter, hensættes -872.000 kr. på status.

Lasse P. N. Olsen var fraværende

 

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Sundhed og Kultur, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 6.627.000 kr. som mindreudgifter i budget 2024 jf. bilag 1,

at der fra Sundhed og Kultur, serviceudgifter, hensættes en merudgift på 44.000 kr. på status jf. bilag 1,

at der vedrørende Sundhed og Kultur, serviceudgifter, overføres 323.000 kr. til kommunens kassebeholdning jf. bilag 1, og

at der fra Sundhed og Kultur, ikke rammebelagte driftsudgifter, overføres en mindreudgift på 12.463.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering.

 

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der vedrørende Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 29.519.000 kr. som merudgift til budget 2024, hvoraf 3.087.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter jf. bilag 1.

at der vedrørende Klima og Miljø, sektor AaK Bygninger, serviceudgifter, hensættes -33.000 kr. på status jf. bilag 1.

 

Økonomi og Erhverv bemærker, at overførslerne fra regnskab 2023 samlet udgør 150,8 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med det godkendte niveau for overførsler på 121,4 mio. kr., svarende til overførslerne fra regnskab 2022.

 

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der af hensyn til servicerammen og kommunens likviditet skal sigtes efter, at overførslerne fra regnskab 2024 niveaumæssigt minimum svarer til overførslerne fra regnskab 2022, altså 121,4 mio. kr.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender til byrådets orientering overblik over overførsler fra Regnskab 2023 til Budget 2024 på anlægsområdet, herunder at den samlede overførsel til Budget 2024, jf. nedenstående tabel, udgør -99,8  mio. kr. i merindtægter og 425,9 mio. kr. i merudgifter og med tilhørende lånefinansiering på 121,5 mio. kr.

Beslutning

Til orientering.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til By og Land, anlæg, gives en tillægsbevilling på 190.478.000 kr. i merudgifter i budget 2024 med tilhørende lånefinansiering i 2024 på 55.840.000 kr. jf. bilag 1,

at der til By og Land, anlæg, gives en tillægsbevilling på 68.473.000 kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1, og

at der fra By og Land, anlæg, overføres 1.514.000 kr. (netto) i mindreudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter jf. bilag 1.

Helle Frederiksen, Vibeke Gamst og Lasse P. N. Olsen var fraværende.

 

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Job og Velfærd, anlæg, gives en tillægsbevilling på 49.589.000 kr. i merudgifter i budget 2024 med tilhørende lånefinansiering i 2024 på 2.300.000 kr. jf. bilag 1., og

at der til Job og Velfærd, anlæg, gives en tillægsbevilling på 19.181.000 kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1.

Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Senior og Omsorg, anlæg, gives en tillægsbevilling på 46,4 mio. kr. i merudgifter i budget 2024 jf. bilag 1,

at der til Senior og Omsorg, anlæg, gives en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1, og

at der fra Senior og Omsorg, anlæg, overføres 3,0 mio. kr. i merudgift/mindreudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter jf. bilag 1.

Daniel Borup og Daniel Nyboe Andersen var fraværende.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Børn og Unge, anlæg, gives en tillægsbevilling på 80.350.000 kr. i merudgifter i budget 2024 med tilhørende lånefinansiering i 2024 på 8.197.000 kr.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Økonomiudvalget indstiller, i forlængelse af Budgetforligspartiernes anbefaling i mødet 15. april 2024, at byrådet godkender, at den tilhørende lånefinansiering under Børn og Unge efter berigtigelser opgøres til 41.286.000 kr.

 

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til Sundhed og Kultur, anlæg, gives en tillægsbevilling på 53.583.000 kr. i merudgifter i budget 2024 med tilhørende lånefinansiering i 2024 på -4.000.000 kr. jf. bilag 1,

at der til Sundhed og Kultur, anlæg, gives en tillægsbevilling på 9.975.000 kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1,

at der fra Sundhed og Kultur, anlæg, overføres 681.000 kr. i merudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter jf. bilag 1, og

at der fra Sundhed og Kultur, anlæg, overføres 924.000 kr. i merindtægt til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede anlægsprojekter jf. bilag 1.

 

Klima- og MIljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der fra Klima og Miljø, anlæg, overføres 12.183.000 kr. i merudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede og foreløbige anlægsprojekter jf. bilag 1,

at der til Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer, anlæg, gives en tillægsbevilling på 18.483.000 kr. i merudgifter i budget 2024 med tilhørende lånefinansiering i 2024 på 18.043.000 kr. jf. bilag 1, og

at der til Klima og Miljø, anlæg, gives en tillægsbevilling på 1.761.000 kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af Budgetforligspartiernes anbefaling i mødet 15. april 2024, at byrådet godkender,

at der fra Klima og Miljø, anlæg, overføres 791.000 kr. i mindreudgift til kommunens kassebeholdning vedr. afsluttede og foreløbige anlægsprojekter jf. bilag 1,

at der til Klima og Miljø, sektor Miljø og Ressourcer, anlæg, gives en tillægsbevilling på 5.509.000 kr. i merudgifter i budget 2024 med tilhørende lånefinansiering i 2024 på 18.043.000 kr. jf. bilag 1, og

at der til Klima og Miljø, anlæg, gives en tillægsbevilling på 1.761.000 kr. i merindtægter i budget 2024 jf. bilag 1.

 

Økonomi og Erhverv bemærker, at behovet for overførsel af anlægsudgifter fra regnskab 2024 afhænger af resultatet at forårsrevision på anlægsområdet. 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 141.000 i merudgifter til Økonomi og Erhverv vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 343.000 kr. i mindreudgifter til By og Land vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 2.972.000 kr. i merudgifter til Job og Velfærd vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 3.060.000 kr. i mindreudgifter til Senior og Omsorg vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 826.000 kr. i merudgifter til Børn og Unge vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 732.000 kr. i mindreudgifter til Sundhed og Kultur vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2024 på i alt 195.000 kr. i merudgifter til Klima og Miljø vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen, og

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at fordele ovennævnte beløb på de relevante bevillinger.

Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling på 30.396.000 kr. i merudgifter vedrørende lønstigninger som følge af overenskomstforliget OK24, til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer,

at der gives tillægsbevilling på 39.605.000 kr. i merudgifter vedrørende trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår til de i sagsbeskrivelsen nævnte bevillingsniveauer,

at der gives en tillægsbevilling i 2024 på i alt 171.000 kr. i merudgifter og tilsvarende -171.000 kr. i merindtægter til resultatcentre i Økonomi og Erhverv og Klima og Miljø. Tillægsbevillingerne er udgiftsneutrale, idet resultatcentrene skal ”hvile i sig selv”,

at der gives en tillægsbevilling i 2024 på i alt 795.000 kr. til selvejende institutioner i Økonomi og Erhverv og Sundheds- og Kultur jf. sagsbeskrivelsen, og

at der af de afledte finansieringsmæssige konsekvenser, besluttes en model for håndtering af underfinansieringen jf. sagsbeskrivelsen.

Finansieringen af merudgiften for pris- og lønstigningen finansieres med model 3 (at kommunekassen delvist finansierer de 11 mio. kr., som følge af forskellen mellem budgetvirkning og forventet midtvejsregulering. De resterende 5 mio. kr. udmøntes i en budgetreduktion i form af sats- og takstregulering).

Morten Thiessen anbefaler model 1 (kassefinansiering).

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender vedtægtsændringer for Aalborg Kulturskole.

Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at det økonomiske regnskab 2023 for Aalborg Renovation med tilhørende beretning godkendes og afgives til revision.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at vedtægterne til Aalborg Service A/S tilrettes som beskrevet i sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen, Anna Aaen og Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der til årene 2025 og 2026 søges om lånoptagelse på i alt 43,6 mio. kr. ved statslig lånepulje øremærket udvidelse af den kommunale botilbudskapacitet

Tobias Bøgeskov var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Jan Nymark Rose Thaysen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Lasse P. N Olsen og Anna Aaen var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

-.

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje