Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

11. oktober 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

11. oktober 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 11. oktober 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at Monika Elisabet Fredriksson indkaldes som stedfortræder for byrådsmedlem Søren Kusk til 2. behandlingen af budget 2024 – 2027.

Sagsbeskrivelse

Socialdemokratiet har jf. styrelseslovens § 14, stk. 3 anmodet Økonomi og Erhverv om, at der indkaldes en stedfortræder til 2. behandlingen af budget 2024, da byrådsmedlem Søren Kusk er på udlandsrejse.

Første stedfortræder på socialdemokratiets kandidatliste var Michael Günther Mansdotter, som er indtrådt i byrådet pr. 1. juni 2023.

2. stedfortræder på socialdemokratiets kandidatliste er Bjarne Sørensen. Bjarne Sørensen har meddelt, at han har lovligt forfald på grund af arbejde. Økonomi og Erhverv vurderer derfor, at Bjarne Sørensen skal fritages for at indtræde som stedfortræder i Aalborg Byråd til 2. behandlingen af budget 2024.

3. stedfortræder på socialdemokratiets kandidatliste er Henrik Hyldig Nielsen, som er indtrådt i byrådet som stedfortræder for Tobias Bøgeskov Eriksen.

4. stedfortræder på socialdemokratiets kandidatliste er Susanne Talbot. Susanne Talbot har meddelt, at hun har lovligt forfald på grund af arbejde. Økonomi og Erhverv vurderer derfor, at Susanne Talbot skal fritages for at indtræde som stedfortræder i Aalborg Byråd til 2. behandlingen af budget 2024.

5. stedfortræder på socialdemokratiets kandidatliste er Monika Elisabet Fredriksson. Monika Elisabet Fredriksson har oplyst, at hun kan deltage, og Økonomi og Erhverv vurderer derfor, at hun skal indkaldes som stedfortræder til 2. behandlingen af budget 2024.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender indkomne ændringsforslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2024 og budgetoverslag 2025-2027 til byrådets 2. behandling.

Beslutning

Forslag til afstemningsrækkefølge i forbindelse med 2. behandling af budget 2024-2027

Der er modtaget 2 ændringsforslag og et supplerende underændringsforslag til begge forslag.
- Ændringsforslag fra C, V og Æ med tilhørende underændringsforslag
- Ændringsforslag fra A, B, F og Ø med tilhørende underændringsforslag

AFSTEMNING 1
Ændringsforslag fra C, V og Æ (bilag 1) med følgende underændringsforslag tilknyttet

 

2024

2025

2026

2027

Friholde nyuddannede

-2

0

0

0

Safe House

0

0

-0,4

-0,4

Samlæsning klasser og ressourcetildeling

-2,04

0

0

0

Total - ændring i balance (forbedring)

-4,04

0

-0,4

-0,4

Ændringsforslaget er herefter bortfaldet

AFSTEMNING 2
Ændringsforslag fra A, B, F og Ø (bilag 2) med følgende underændringsforslag tilknyttet

 

2024

2025

2026

2027

Friholde nyuddannede

-2

0

0

0

Safe House

0

0

-0,4

-0,4

Aalborg Zoo

-0,3

0

0

0

Tilvejebragt via opdatering af skattesanktion

-6,6

-4,4

-4,4

-3,2

Påkrævet finansiering vedr. BU, (pkt. 4 & 5)

1,458

3,5

3,5

3,5

Ændring i resultat for så vidt angår BU og sanktion

-5,142

-0,9

-0,9

0,3

Total - ændring i balance (forbedring)

-7,442

-0,9

-1,3

-0,1

Følgende tekst (øverst side 5 i bilag 2):

Budgetforligspartierne er enige om at arbejde for at gøre det til en del af samarbejdsaftalen med Musikkens Hus, at de indgår overenskomst med de forhandlingsberettigede faglige organisationer.

ERSTATTES af:

Budgetforligspartierne er enige om at arbejde for at gøre det til en del af samarbejdsaftalen med kulturelle institutioner o.lign. at der indføres sociale klausuler om arbejdsforhold.

For budgetforliget – Forslag fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (bilag 2). stemte 18 (A, B, F og Ø).

Imod budgetforliget – Forslag fra Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten (bilag 2) stemte 12 (V, C og Æ).

Ændringsforslaget er herefter vedtaget.

AFSTEMNING 3
Takstoversigt

Det indstilles, at de foreslåede takster/gebyrer, som fremgår af takstoversigterne fremsendt til 1. behandlingen, ajourført med de ændringer, der følger af vedtagne ændringsforslag, godkendes af Byrådet.

For stemte 18 (A, B, F og Ø)

Imod stemte 12 (V, C og Æ).

Godkendt

AFSTEMNING 4
Den kirkelige ligning

Økonomi og Erhverv indstiller efter indstilling fra Provstiudvalget, at byrådet godkender, at kirkeskatteprocenten i 2024 fastsættes til 0,98 %, hvilket er uændret i forhold til 2023.

For stemte 30

Godkendt

AFSTEMNING 5
Valg mellem selvbudgettering og statsgaranti af udskrivningsgrundlag

Økonomiudvalget drøftede sagen den 9. oktober 2023 og anbefaler selvbudgettering.
Det indstilles på den baggrund, at byrådet træffer beslutning om selvbudgettering af skatter, generelle tilskud og udligning for budgetåret 2024.

For selvbudgettering stemte 30

Det er herefter godkendt, at selvbudgettering er valgt.

AFSTEMNING 6
Fastsættelse af skatteprocent

Følgende indstilles under forudsætning af at Flertalsgruppens ændringsforslag vedtages:

  • Udskrivningsprocent for indkomstskat på 25,6 %.

For stemte 18 (A, B, F og Ø)

Imod stemte 12 (V, C og Æ).

Godkendt

AFSTEMNING 7
Fastsættelse af skattepromiller

Følgende indstilles:

  • Grundskyldspromille på 7,4 promille (lovbestemt loft for promille for Aalborg Kommune
  • Grundskyldspromille på produktionsjord på 7,2 promille (lovbestemt loft)
  • Dækningsafgift af forretningsejendommes grundværdi på 8,4 promille (lovbestemt loft for Aalborg Kommune)
  • Offentlig dækningsafgift – der er vedtaget lov, som medfører, at der opkræves det samme pr. ejendom i 2024 som i 2023

For stemte 30

Godkendt

AFSTEMNING 8
Bemyndigelse vedrørende budgettekniske forhold

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at der gives Økonomisk Afdeling følgende beføjelser efter budgettets vedtagelse:

Bevillingsomplaceringer: 
At foretage eventuelle nødvendige bevillingsmæssige omplaceringer som følge af ændringer i budget- og regnskabssystemet, og at foretage nødvendige bevillingsmæssige ændringer, som måtte være en naturlig følge af de ændringsforslag mv., som godkendes ved byrådets 2. behandling, herunder omplacering af bevillinger mellem anlæg og drift.

Afbalancering af budgettet:

At foretage reguleringer, som måtte være nødvendige for afbalancering af budgettet i forbindelse med byrådets beslutninger ved 2. behandlingen, over hovedfunktion 8.22 Forskydninger i likvide aktiver.

For stemte 30

Godkendt.

Daniel Nyboe Andersen forlod mødet kl. 17.50 under behandling af dagsordenspunkt nr. 3. Han forlod mødet før afstemning.

Bilag

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje