Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

20. september 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

20. september 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 20. september 2023

Åben

Beslutning

Enhedslisten har oplyst, at Rosalina Svane Schmidt som 1. første stedfortræder deltager i stedet for Anna Aaen.

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at byrådet godkender, at Thomas Ejlskov Hust indkaldes som stedfortræder for byrådsmedlem Vibeke Gamst til 1. og 2. behandlingen af budget 2024 – 2027.

Sagsbeskrivelse

Det Konservative Folkeparti har jf. styrelseslovens § 14, stk. 3 anmodet Økonomi og Erhverv om, at der indkaldes en stedfortræder til behandling af budget 2024 – herunder både til 1. og 2. behandling, da byrådsmedlem Vibeke Gamst er vurderet inhabil.

Første stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste er Peter Brix. Peter Brix har meddelt, at han har lovligt forfald på grund af arbejde. Økonomi og Erhverv vurderer derfor, at Peter Brix skal fritages for at indtræde som stedfortræder i Aalborg Byråd til 1. og 2. behandlingen af budget 2024.

2. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis kandidatliste er Thomas Ejlskov Hust. Thomas Ejlskov Hust har oplyst, at han kan deltage, og Økonomi og Erhverv vurderer derfor, at han skal indkaldes som stedfortræder til 1. og 2. behandlingen af budget 2024, henholdsvis den 20. september og 11. oktober 2023.

Thomas Ejlskov Hust deltog også i Aalborg Byråds budgetseminar 29. – 30. august 2023.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget fremsender forslag til Aalborg Kommunes årsbudget 2024 og budgetoverslag 2025-2027 til byrådets 1. behandling, idet det indstilles, at eventuelle ændringsforslag skal være Økonomikontoret, Økonomi og Erhverv, i hænde senest tirsdag den 3. oktober 2023, kl. 12.00.

Morten Thiessen var fraværende.

Beslutning

Årsbudget for 2024 og budgetoverslag for årene 2025-2027 overgår til 2. behandling.

Fristen for ændringsforslag fastsættes til den 3. oktober 2023 kl. 12.00.

Bilag

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje