Skip til hoved indholdet
  Hjem Politiske udvalg Seneste fra byrådet

24. april 2023 - referat fra byrådet

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra byrådet. Du finder flere i arkivet over referater. Nederst under hvert punkt finder du link til et videoklip med byrådets behandling af det enkelte punkt.

24. april 2023 - referat fra byrådet Referat fra byrådet

Byrådet 24. april 2023

Åben

Beslutning

Punkt 16 oversendes til By- og Landskabsudvalget til fornyet behandling og udgår af dagsordenen,

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender Årsberetning 2022, og at regnskabet for 2022 afgives til revisionen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender endelige anlægsregnskaber over 2 mio. kr. i henhold til reglerne i kommunens kasse- og regnskabsregulativ.

De stående udvalg har behandlet sagerne og indstillet til godkendelse i byrådet for egne forvaltningsområder.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 vedrørende sektor Fælles kommunale udgifter, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på netto 6.439.000 kr. som merudgift i budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen. Heraf vedrører -5.272.000 kr. indtægtsforskydninger i eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022, vedrørende sektor Fælles kommunale udgifter, serviceudgifter, tilføres 471.000 kr. til kassebeholdningen,

at der af det opgjorte merforbrug i regnskab 2022, vedrørende sektor Resultatcentre afregnes 4.701.000 kr. (fortegn) til statuskonto jf. aftalte principper for resultatcentre i kommunen,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 vedrørende sektor Administration, gives en tillægsbevilling på 9.088.000 kr. som merudgift i budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022, vedrørende sektor Administration, tilføres 2.038.000 kr. til kassebeholdningen, og

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022, vedrørende sektor Rammebeløb, gives en tillægsbevilling på 598.000 kr. som mindreudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen.

 

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Aak-arealer (drift) gives en tillægsbevilling på 727.000 kr. i merindtægt,

at der til sektor Parker, Fritid og Kirkegårde gives en tillægsbevilling på 2.433.000 kr. i mindreudgift,

at der til sektor Veje gives en tillægsbevilling på 7.878.000 kr. i merudgift,

at der til sektor Parkeringskontrol gives en tillægsbevilling på 6.737.000 kr. i mindreudgift,

at der til sektor Myndighed og Administration gives en tillægsbevilling på 3.570.000 kr. i merudgift,

at der til sektor Entreprenør gives en tillægsbevilling på 5.300.000 kr. i mindreudgift, og

at der til hovedkonto 8 vedrørende Indskud i Landsbyggefonden mv. (finansiering) gives en tillægsbevilling på 90.856.890 kr. i merudgift.

Det bemærkes, at med indstillingen nedskrives By og Lands driftsbudget i 2023 med 3.749.000 kr.

Med indstillingen overføres der budget mellem sektorerne.

Anna Aaen var fraværende.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

At der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 30.250.000 kr. vedrørende sektor Dagtilbud, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 9.805.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 30.250.000 kr. vedrørende sektor Dagtilbud, serviceudgifter, hensættes 3.433.000 kr. på status,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 30.250.000 kr. vedrørende sektor Dagtilbud, serviceudgifter, tilføres 17.010.000 kr. til kassen, og

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 11.837.000 kr. vedrørende sektor Skoler, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 11.837.000 kr. som merudgift til Budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 2.088.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter

Lasse Puertas Navarro Olsen og Lotte Finck var fraværende.

 

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -30.127.000 kr. vedrørende sektor Børn og Familie, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 17.036.000 kr. som mindreudgift til budget 2023,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -30.127.000 kr. vedrørende sektor Børn og Familie, serviceudgifter, hensættes et merforbrug på 2.306.000 kr. på status,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -30.127.000 kr. vedrørende sektor Børn og Familie, serviceudgifter, hensættes et merforbrug på 10.785.000 kr. til kassen, som finansieres via merindtægter på særlig dyre enkeltsager (Ikke rammebelagte driftsudgifter),

at af de samlede merindtægter på 14.383.000 kr. på sektor Børn og Familie, ikke rammebelagte driftsudgifter vedrører 1.743.000 kr. et indtægtskrav på sektor Rammebeløb,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 6.964.000 kr. vedrørende sektor Voksne, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 8.388.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 871.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 6.964.000 kr. vedrørende sektor Voksne, serviceudgifter, hensættes -1.424.000 kr. på status, og

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 20.784.000 kr. vedrørende sektor Myndighed og Administration, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 20.784.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 2.567.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter.

Daniel Borup var fraværende.

 

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 54.562.022 kr. vedrørende sektor Senior og Omsorg, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 45.480.312 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 5.434.604 kr. vedrører eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 54.562.022 kr. vedrørende sektor Senior og Omsorg, serviceudgifter, tilføres 9.242.000 kr. til kassen,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 54.562.022 kr. vedrørende sektor Senior og Omsorg, serviceudgifter, hensættes -212.290 kr. på status, og

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 2.577.511 kr. vedrørende sektor Myndighed og Administration, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 2.577.511 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen.

Ole Risager, Daniel Nyboe Andersen og Torben Froberg Poulsen var fraværende.

 

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 7.715.000 kr. vedrørende sektor Kultur og Bibliotek, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 3.295.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 5.045.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 1.743.000 kr. vedrørende sektor Fritid og Landdistrikt, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 736.000 kr. som mindreudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 2.688.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -8.144.000 vedrørende sektor Sundhed, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 2.346.000 kr. som mindreudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf -68.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -8.144.000 vedrørende sektor Sundhed, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 2.000.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, som overføres fra Senior og Omsorg,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -8.144.000 kr. vedrørende sektor Sundhed, serviceudgifter, hensættes 512.000 kr. på status,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på -4.106.000 vedrørende sektor Myndighed og Administration, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 1.517.000 kr. som mindreudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, og

at der fra sektor Sundhed, ikke rammebelagte driftsudgifter, søges overført en mindreudgift på 12.161.000 kr. til kommunens kassebeholdning vedrørende den kommunale aktivitetsbestemte medfinansiering

Evald Lange Rise og Vibeke Gamst var fraværende.

 

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 60.257.000 kr. vedrørende sektor Miljø og Ressourcer, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 28.832.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf -4.491.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 60.257.000 kr. vedrørende sektor Miljø og Ressourcer, serviceudgifter, hensættes 2.046.000 kr. på status,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 60.257.000 kr. vedrørende sektor Miljø og Ressourcer, serviceudgifter, tilføres til kassen 29.379.000 kr.,

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 1.811.000 kr. vedrørende sektor AK Bygninger, serviceudgifter, gives en tillægsbevilling på 883.000 kr. som merudgift til budget 2023 med anvendelse som anført i sagsbeskrivelsen, hvoraf 883.000 kr. vedrører eksternt finansierede projekter, og

at der af det opgjorte udgangspunkt for overførsel fra regnskab 2022 på 1.811.000 kr. vedrørende sektor AK Bygninger, serviceudgifter, hensættes 928.000 kr. på status.

 

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der af hensyn til overholdelse af servicerammen skal sigtes efter, at overførslerne fra regnskab 2023 niveaumæssigt svarer til overførslerne fra regnskab 2022 til budget 2023.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

 

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at mindreforbruget på 106.182 kr. på grund af anlægstilskud til uddybning af Aalborg Havn, tillægges kassebeholdningen.

 

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der med en justeret tilgang, jf. Økonomiudvalgets anbefaling af 27. marts 2023 (punkt 5) til sektor AaK-Arealer (anlæg) overføres 30.973.000 kr. i mindreudgift og 16.311.000 i merindtægt, og

at der til sektor Veje (anlæg) overføres 117.276.000 kr. i merudgift og 39.838.000 i merindtægt.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af Budgetforligspartiernes og Det udvidede Økonomiudvalgs anbefaling i møderne den 17. april 2023, at byrådet godkender, at der afsættes et negativt rammebeløb under By og Land i Budgetoverslagsår 2024 på i alt netto 34 mio. kr., dels til udligning af det af By og Land opgjorte projektjusteringsbehov og nettofinansieringsbehov for perioden 2022-2026 på i alt netto 31,3 mio. kr., jf. redegørelse om anlægsindtægterne i perioden 2022-2026 (Økonomiudvalgets møde den 27. marts 2023, punkt 5) og dels til udligning af de 2,7 mio. kr. vedrørende ejendomsanalysen jf. Klima og Miljøs overførselssag. Det forudsættes, at rammebeløbet indgår i budgetlægningen af Budget 2024-2027.

 

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Voksne (anlæg) gives en tillægsbevilling på 54.062.000 kr. i merudgifter og 22.811.000 kr. i merindtægter.

Daniel Borup var fraværende.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af Budgetforligspartiernes og Det udvidede Økonomiudvalgs anbefaling i møderne den 17. april 2023, at byrådet godkender, at der til sektor Voksne (anlæg) gives en tillægsbevilling på 51.684.000 kr. i merudgifter og 22.811.000 kr. i merindtægter, og

at nettomerindtægt i regnskab 2022 på 2.378.000 kr. tilgår kassen.

 

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der til sektor Senior og Omsorg (anlæg) gives en tillægsbevilling på 24.107.000 kr. i merudgifter og 3.000.000 kr. i merindtægter.

Ole Risager, Daniel Nyboe Andersen og Torben Froberg Poulsen var fraværende.

 

Børne- og Undervisningsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives en tillægsbevilling på 23.349.000 kr. til sektor skoler, anlæg, og

at der gives en tillægsbevilling på 66.413.000 kr. til sektor dagtilbud, anlæg.

Lasse Puertas Navarro Olsen og Lotte Finck var fraværende

Økonomi og Erhverv bemærker, at Børn og Unge i overførselssagen ansøger om en tilførsel på 7,0 mio. kr. vedrørende grundkøb til nye daginstitutioner, hvilket sker i forlængelse af aftale ifm. budgetlægningen af Budget 2022-2025 jf. side 20 i referat fra Magistratens budgetdrøftelser 31. august - 3. september 2021.

 

Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der fra sektor Kultur og Bibliotek under Sundhed og Kulturs regnskab 2022 gives en tillægsbevilling på 7.692.000 kr. i merudgift til budget 2023 i samme sektor, og at der overføres en merudgift fra regnskab 2022 til kommunens kassebeholdning på 31.000 kr. vedr. et afsluttet anlægsprojekt

at der fra sektor Fritid og Landdistrikt under Sundheds og Kulturs regnskab 2022 gives en tillægsbevilling på 40.750.000 i merudgift og en tillægsbevilling på 9.975.000 kr. i merindtægt til budget 2023 i samme sektor, og at der overføres en merudgift fra regnskab 2022 til kommunens kassebeholdning på 2.753.000 kr. samt en merindtægt på 1.595.000 kr. vedr. afsluttede anlægsprojekter, og

at der fra sektor Sundhed under Sundhed og Kulturs regnskab 2022 gives en tillægsbevilling på 9.800.000 kr. i merudgift til budget 2023 i samme sektor

Evald Lange Rise og Vibeke Gamst var fraværende.

 

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der fra sektor Miljø og Ressourcer under Klima og Miljøs regnskab 2022 gives en tillægsbevilling på 15.157.000 kr. i merudgifter og 9.000 kr. i mindreindtægter til budget 2023 i samme sektor, og

at der overføres en merudgift fra regnskab 2022 til kommunens kassebeholdning på 7.102.000 kr.

Økonomiudvalget indstiller i forlængelse af Budgetforligspartiernes og Det udvidede Økonomiudvalgs anbefaling i møderne den 17. april 2023, at byrådet godkender, at

der fra sektor Miljø og Ressourcer under Klima og Miljøs regnskab 2022 gives en tillægsbevilling på 9.574.000 kr. i merudgifter og 9.000 kr. i mindreindtægter til budget 2023 i samme sektor, og

at der kassefinansieres en merudgift i regnskab 2022 på 1.519.000 kr.

 

Økonomiudvalget anbefaler indstillingerne.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 117.000 kr. i merudgifter til Økonomi og Erhverv vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 202.000 kr. i merudgifter til By og Land vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 1.598.000 kr. i merudgifter til Job og Velfærd vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 2.319.000 kr. i mindreudgifter til Senior og Omsorg vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 739.000 kr. i merudgifter til Børn og Unge vedrørende bidrag fra barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 237.000 kr. i merudgifter til Sundhed og Kultur vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen,

at der gives tillægsbevilling i 2023 på i alt 574.000 kr. i mindreudgifter til Klima og Miljø vedrørende bidrag til barselsudligningsordningen, og

at de enkelte forvaltninger bemyndiges til at foretage en fordeling af ovennævnte beløb på de relevante bevillinger.

Ovennævnte tillægsbevillinger er finansieringsmæssigt neutrale for kommunekassen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at indsatsen på fleksjobområdet forstærkes med en investeringsmodel med mål om at etablere 150 ekstra fleksjob, og at der gives tillægsbevilling i 2023 til sektor aktivering på 2,5 mio. kr. (budgetgaranteret udgift), sektor Myndighed og administration på 0,5 mio. kr. (serviceudgift) og sektor Job og Uddannelse på -3,0 mio. kr. (budgetgaranteret udgift),

at indsatsen overfor aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere forstærkes med en investeringsmodel med mål om, at 100 ekstra kommer i job, og at der gives tillægsbevilling i 2023 til sektor aktivering på 2,4 mio. kr. (budgetgaranteret udgift, sektor Myndighed og administration på 0,5 mio. kr. (serviceudgift) og sektor Job og Uddannelse på -2,9 mio. kr. (budgetgaranteret udgift),

at der igangsættes en investeringsmodel, hvor der samarbejdes med anden aktør om indsats for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, og at der gives tillægsbevilling i 2023 til sektor aktivering på 1,3 mio. kr. (budgetgaranteret udgift) og sektor Job og Uddannelse på -1,3 mio. kr. (budgetgaranteret udgift), og

at de budgetmæssige konsekvenser for 2024 indarbejdes i budget 2024.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

-  revision af Regulativ for Husholdningsaffald med henblik på annoncering med det formål at give offentligheden mulighed for at kommentere forslaget i en fire ugers høringsperiode,

at hvis der ikke kommer indsigelser af principiel eller indholdsmæssig karakter til Regulativ for Husholdningsaffald i de fire uger, hvor der er mulighed for at kommentere forslaget, betragtes                    regulativet som vedtaget, og regulativet træder i kraft pr 1. juli 2023, og

at ved ikrafttræden af Regulativ for Husholdningsaffald ophæves Regulativ for Husholdningsaffald, april 2022, vedtaget af byrådet 22. november 2021, (punkt 18).

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller at byrådet godkender en korrigering af Takstoversigt 2023. Markedspriser for indsamling af restaffald fra virksomheder og kørselsudligning for restaffald til Nordværk I/S.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.


Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at byrådets møder i 2024 holdes kl. 16.00 på følgende mandage: 
22. januar
12. februar
11. marts
15. april
6. og 27. maj
17. juni
26. august
30. september
28. oktober
18. november
16. december

Endvidere indstilles, at byrådet godkender, at byrådets 2 behandlinger af budget 2025-2028 holdes kl. 13.00 på følgende mandage:
16. september - 1. behandling
7. oktober - 2. behandling.


Sagsbeskrivelse

Indstillingen fremsendes i henhold til § 1, stk. 1 i Aalborg Byråds forretningsorden.

Spørgetid for byrådet er fastsat til følgende datoer:
22. januar
12. februar
11. marts
15. april
6. maj
17. juni
26. august
30. september
28. oktober
18. november
16. december

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Åben

Indstilling

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender ”Politik for aktivt ejerskab 2023”.

Sagsbeskrivelse  

I forlængelse af ønsket om en mere effektiv offentlig sektor har der igennem de seneste årtier været stort fokus på god ledelse af selskaber med offentligt ejerskab, herunder kommunalt ejede selskaber.

En vigtig faktor i at sikre dette er, at ejerne agerer som aktive ejere, der opstiller klare mål, rammer og forventninger til selskaberne. Det understøtter, at selskaberne drives effektivt og professionelt med ejernes interesser, særligt formålet med det offentlige ejerskab, for øje.

På den baggrund vedtog Aalborg Byråd den 10. september 2018 Aalborg Kommunes første ejerskabspolitik.

Primo 2023 har Økonomi og Erhverv vurderet, at der er behov for at revidere politikken. Formålet hermed er at tydeliggøre rammer og forventninger til selskaberne, præcisere arbejdsdelingen mellem ejer, bestyrelse og selskabsledelse samt at beskrive samspillet mellem Aalborg Kommune og eventuelt øvrige ejere. På den baggrund er en ny politik for aktivt ejerskab udviklet (bilag 1).

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 2-2-117, Erhverv, Loftbrovej, Nørre Utrrup.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • forslag til Lokalplan 6-2-108.
 • at der ikke skal laves en miljørapport.
 • at forslaget sendes i offentlig høring i 4 uger.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender Lokalplan 1-2-129 endeligt med nedenstående ændringer.

Forslag til ændringer i lokalplan

I forbindelse med projektering af byggeriet, har det vist sig, at bruttoetagearealet er større end oprindeligt oplyst. Men det er samme projekt, som dannede udgangspunkt for lokalplanen.

Lokalplanens bestemmelser:

 • I pkt. 5.1 ændres ”Maks. 13.400 m²” til ”Maks. 13.550 m²”

Det vurderes, at der ikke er behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender

 • Kommuneplantillæg 4.080 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Lokalplan 4-4-119 endeligt med nedenstående ændringer.
 • Sammenfattende redegørelse til miljørapport for kommuneplantillæg 4.080 og lokalplan 4-4-119.
 • Udbygningsaftale om infrastrukturanlæg endeligt.

Forslag til ændringer i kommuneplantillæg

I kommuneplanramme 4.4.D1, under afsnit miljø tilføjes:
”Området er delvist belastet af vejtrafikstøj fra Universitetsboulevarden. Fremtidig lokalplanlægning skal fastlægge principper for disponering af anvendelser, bebyggelse, veje, stier, opholdsarealer, støjafskærmende tiltag mm., der sikrer at gældende grænseværdier overholdes.”

Derudover tilføjes en tekst til redegørelsesdelen for rammeområde 4.4.D1:
”Rammeområdet er delvist belastet af vejtrafikstøj fra Universitetsboulevarden. En ny lokalplan indenfor støjbelastede arealer må dermed kun udlægges til støjfølsom anvendelse, hvis planen med bestemmelser om etablering af afskærmningsforanstaltninger kan sikre, at gældende grænseværdier for støj kan overholdes. Støjniveauet skal på planlægningstidspunktet fremskrives med 10 år.”

Forslag til ændringer i lokalplan

I lokalplan 4-4-119 fjernes byggeretsgivende bestemmelser for delområde B6 i tekst og kortbilag. Ændringen medfører en række konsekvensrettelser i lokalplanens redegørelse, bestemmelser og kortbilag.

Samtidigt indarbejdes de ændringer, der er foretaget i forlængelse af opdateret støjnotatet, så grænseværdier i delområder omfattet af kommuneplanrammeområde 4.4.D2 overholdes.

Det samlede overblik over ændringerne fremgår af vedlagte bilag.

Høring af berørte myndigheder og borgere

I henhold til Lov om planlægning kan der i forbindelse med den endelige vedtagelse af planer foretages ændring af det offentliggjorte planforslag. Berører ændringer på væsentlig måde andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har givet anledning til ændringen, kan vedtagelsen af planen ikke ske, før de pågældende har fået lejlighed til at udtale sig.

I høringsperioden har Aalborg Kommune modtaget høringssvar fra Vejdirektoratet og fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, der har medført ændringer, der berører 4 borgere/virksomheder. Disse er derfor blevet hørt.

Aalborg Kommune har ikke modtaget bemærkninger til ændringerne.

Fornyet høring

Det vurderes, at øvrige ændringer ikke på væsentlig måde berører andre myndigheder eller borgere end dem, der ved indsigelse har givet anledning til ændringerne. Der er derfor ikke behov for fornyet høring i henhold til Lov om planlægning.

Anna Aaen kan ikke anbefale indstillingen.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Per Clausen kan ikke anbefale indstillingen.

Beslutning

For stemte:27

Imod stemte: 2 (Ø)

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender

 • opsamling på fordebat for aflastningsområde ved Bouet,
 • at der udarbejdes forslag til kommuneplantillæg med følgende rammer:
  - et samlet maksimalt butiksareal på 25.000 m2,
  - en minimumsstørrelse for udvalgsvarebutikker på 700 m2,
  - maksimalt én dagligvarebutik,
  - maksimalt én shop-in-shop enhed mindre end 700 m2 i tilknytning til dagligvarebutikken,
  - fordeling af detailhandelsarealer på delområder som beskrevet i nedenstående.

Helle Frederiksen, Lisbeth Lauritsen og Jane Østergaard godkender.

Jan Nymark Rose Thaysen og Peter Lindholt kan ikke godkende forslaget, idet der ønskes en mere ligelig fordeling af butiksarealet ud fra en justeret ramme.

Vibeke Gamst kan ikke godkende, idet rammen ønskes opjusteret.

Indstillingen er herefter ikke godkendt.

Jan Nymark Rose Thaysen begærer sagen indbragt for byrådet.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget har haft sagen til orientering.

Beslutning

Punkt 16 oversendes til By- og Landskabsudvalget til fornyet behandling og udgår af dagsordenen.

Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

By- og Landskabsudvalget indstiller,

at byrådet godkender, at der erhverves areal på ca. 1.242 m2 til forlængelse af Syrestien, jf. bilag 1.

at byrådet samtidigt tilkendegiver at ville ekspropriere det pågældende areal efter reglerne i lov om offentlige veje, såfremt det ikke kan erhverves ved en frivillig aftale herom.

Anna Aaen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior- og Omsorgsudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at  Aalborg Kommune stiller feriegaranti for § 60-selskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S i tilfælde af selskabets konkurs, men at udgifter til udbetalinger af garantien deles mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt Kommuner i henhold til deres ejerandel af selskabet.

at fristen for forelæggelse af årsregnskab for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S’s bestyrelse ændres fra den 15. marts til den 15. maj.

Ole Risager, Daniel Nyboe Andersen og Torben Froberg Poulsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Børne- og Undervisningsudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget og Job- og Velfærdsudvalget indstiller, at byrådet godkender Børne- og Ungepolitik for Aalborg Kommune 2022-2025.

Job- og Velfærdsudvalget: Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Børne- og Undervisningsudvalget: Lasse P. N. Olsen var fraværende.

Økonomiudvalget anbefaler indstillingen.

Beslutning

Godkendt.

Tobias Bøgeskov Eriksen, Anna Aaen og Bjarne Jensen var fraværende.

Bilag

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Beslutning

-

Videoer og webtilgængelighed

Der er desværre ikke undertekster på de videoklip fra byrådsmøderne, som du finder link til i bunden af de enkelte punkter i referatet. Det skyldes, at indholdet er en ekstra service, mens tekstindholdet udgør det primære og webtilgængelige indhold på siden.

Hvis der er indhold på siden, som ikke er tilgængeligt for dig, skal du ikke tøve med at kontakte os.

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje