Skip til hoved indholdet
    Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Landdistriktsudvalget

19. marts 2024 - referat fra Landdistriktsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Landdistriktsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

19. marts 2024 - referat fra Landdistriktsudvalget Referat fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget 19. marts 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget orienteres om proces for skolestrukturanalyse

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler støtte til renoveringsprojektet, jf. sagsbeskrivelsen

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler støtte til indkomne ansøgninger til Landdistriktspuljen

Beslutning

Anbefales med nedenstående ændringer.

Lundby Kultur og Forsamlingshus meddeles afslag.

Valsted Samråds ansøgning støttes med 20.000 kr. til udvidelse af eksisterende skur som ansøgt, og at havetraktor støttes med max. 45.000 kr. Landdistriktsudvalget anbefaler endvidere, at der ikke ydes støtte til snerydningsmateriel.

 

Leo Helmer deltog ikke ved behandling af ansøgninger fra Vokslev Samråd.

Tonny Korsbakke deltog ikke ved behandling af ansøgning fra Kongerslev Borgerforening.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget drøfter proces for status på Landdistriktspolitik 2020

Beslutning

Drøftedes.

Udvalget anbefaler at der arbejdes videre med Sundhed og Kulturs forslag 

Åben

Indstilling

Orientering fra formanden

Orientering fra Sundhed og Kultur

Orientering om budgetforlig 2024 om etablering af et struktureret samarbejde.

Hærvejsprojektet.

Ændring af koncept for arrangement i forbindelse med uddeling af Landdistriktsprisen.

Status vedr. NT-kursus om flextrafik.

 

Nye politikker og strategier

  • Fritidspolitik
  • Bevæg Dig For Livet visionsaftale
  • Frivilligstrategi

 

Status på Landdistriktspuljen under 10.000 kr.
Bevillinger pr. 12. marts 2024:
Fantastiske Hou - Mobilisering af flere frivillige                              4.950 kr.
Gandrup Sportsklub - Nye flagstænger                                          8.000 kr.
Huul Møllelaug - Håndkværne til demonstrationsbrug                   7.200 kr.
Sulsted Samråd - sokler til byens flagallé                                      7.400 kr.
I alt                                                                                               27.550 kr.

Beslutning

Til orientering.

Formand Leo Helmer orienterede om

at Ankestyrelsen ikke ville tage henvendelsen fra LAK vedr. Strategisk Landsby planlægning op.

at der har været en god afklarende dialog med By og Land i forhold til hvordan man i fællesskab kan komme videre i en konstruktiv dialog.

at udvalgsmedlemmerne gerne må fremsende temaer til formandsskabets dialog møde med Sundheds- og Kulturudvalget/By- og Landskabsudvalget. Temaer fremsendes senest den 20. april til Formanden.

Sundhed og Kultur orienterede om de supplerende tilbud i "Kulturen rykker ud" samt forslag til "Flere kulturaktiviteter i Landdistriktet" jf. LU bevilling på 400.000 kr. i 2024.

 

 

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje