Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Landdistriktsudvalget

14. maj 2024 - referat fra Landdistriktsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Landdistriktsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

14. maj 2024 - referat fra Landdistriktsudvalget Referat fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget 14. maj 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget orienteres om deltagelse af observatører fra embedsværket i Landdistriktsudvalgets møder

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget drøfter og prioriterer emner til dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget og By og Landskabsudvalget

Beslutning

Drøftedes. Flg. punkter ønskes prioriteret i dialogen med Sundheds- og Kulturudvalget og By- og Landskabsudvalget.

 1. Fordeling af energimidler fra Grøn Pulje (VE-anlæg)
 2. Landdistriktets nuværende situation; ”Rigets tilstand”
 3. Forslag til udvikling af landdistriktet – specifikt:
  • Udvikling via fyrtårnsprojekter
  • Udvikling via boligrotation
  • Udvikling via opgradering af vækstbyerne (de 11 byer med Særligt vækstpotentiale)

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget orienteres om budgetproces for budget 2025

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller til Landdistriktsudvalgets anbefaling

- at forsøgsprojektet aktive hverdagssteder videreudvikles i perioden 2024-2026

- at der afsættes en ramme på kr. 300.000 fra Landdistriktspuljen til projektet. Midlerne fordeles over årene som beskrevet i sagsfremstillingen

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

at der af Landdistriktspuljen afsættes 125.000 kr. til at understøtte forsøg med foreningsudviklingsforløb, jf. sagsbeskrivelsen

at bevillingen forudsætter, at der afsættes en tilsvarende ramme fra Folkeoplysningsudvalget

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler, at der gives en tillægsbevilling til Vaarst Uret på kr. 108.655 

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler indstilling af ansøgninger til delpuljen ml. 10-100.000 kr. og delpuljen over 100.000 kr., jf. sagsbeskrivelsen

Beslutning

Anbefales.

Leo Helmer deltog ikke i behandlingen af projekt 2024-004 og 2024-0013

Bjarne Jensen deltog ikke i behandlingen af projekt 2024-018 og 2024-026

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler en kandidat til modtager af Årets Landdistriktspris 2024 til Sundheds- og Kulturudvalget

Beslutning

Drøftedes.

Bilag

Åben

Indstilling

Orientering fra formanden

Orientering fra Sundhed og Kultur

 • Støtte til el-ladestandere
 • Nye suppleanter fra LAK og Planzone 7
 • Driftstilskud til mindre mødestedshuse
 • Orientering om status på markedsføringsprojekt
 • Status på NT kursus i Flextrafik
 • Orientering om status på Landdistriktspolitik
 • Status på Landdistriktspuljen under 10.000 kr.
  Bevillinger pr. 12. marts 2024: 27.550 kr.
  Bevillinger pr. 1. maj 2024: 17.742 kr. 

  Bislev Kultur og Idrætsforening, træer til Høygaards Park                          3.778 kr.

  Brugerrådet Asylgaarden, udstyr til præsentation                                       3.964 kr.

  Samråd 9293, Gavlmaleri i Kongerslev                                                    10.000 kr.

 

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje