Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Landdistriktsudvalget

21. november 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Landdistriktsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

21. november 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget Referat fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget 21. november 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget afgiver høringssvar på Frivilligstrategi 2024

Beslutning

Drøftedes.

Forvaltningen udarbejder udkast til høringssvar

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller til Landdistriktsudvalgets orientering status på kulturindsats i landdistriktet

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget drøfter mulige temaer for Landdistriktspuljen 2024

Beslutning

Landdistriktsudvalget anbefaler at de eksisterende temaer fastholdes i 2024.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, til Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse, at Landdistriktsudvalget anbefaler, om Landdistriktspuljens årsramme skal opdeles på delpuljerne

Beslutning

Landdistriktsudvalget anbefaler at rammen for landdistriktspuljen ikke opdeles

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler ansøgninger til Landdistriktspuljen til Sundheds- og kulturudvalget, jf. sagsbeskrivelsen

Beslutning

Anbefales.

Med den tilføjelse at projekt LD2 2023-009 Godthåb betinges af lokalplanændring

Poul Tradsborg deltog ikke i behandling af projekt LD2 2023-008 og LD2 2023-009

Evald Lange Rise deltog ikke i behandling af projekt PRE 2023-008

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler en sindetskrivelse på 1,2 mio. kr. til projektet Friluftspavillon for børn og unge ved Kongshøjskoven i 2024

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler, at der fremadrettet implementeres 3 årlige ansøgningsfrister for delpuljen ml. 10-100.000 kr. jf. sagsbeskrivelsen.

Beslutning

Anbefales.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget drøfter og kommer med input til et muligt forløb for landdistriktspolitikken.

Beslutning

Drøftedes.

Landdistriktsudvalget ser gerne en evalueringsproces omkring Landdistriktsprocessen igangsat.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget godkender mødedatoer for Landdistriktsudvalgsmøder i 2024, jf. sagsbeskrivelsen

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

 • Orientering fra formandskabet

 • Orientering fra Sundhed og Kultur

 • Status på projekter under 10.000 kr.
  pr. 28. marts 2023 5 projekter  32.925
  pr. 23. maj 2023  6 projekter   46.010
  pr. 22. august 2023  7 projekter  64.617
       
  pr. 1. november 2023  
  Volsted Borgerforening, Volsted Borgerforenings jubilæum   4.000
  Huul Møllelaug, Roll-ups   2.025
  Huul Møllelaug, Opvarmningsmulighed af vandmøllen   9.775
  Hou Samråd, inventar til afholdelse af borgermøde   3.150
  I alt   18.950
  Saldo pr. 1. november 2023   162.502

Beslutning

Til orientering.

Formand Leo Helmer orienterede om mødet afholdt med samråd. I den forbindelse ser Landdistriktsudvalget gerne en evaluering af retningslinjer for Samråd igangsat.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje