Skip til hoved indholdet
  Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Landdistriktsudvalget

22. august 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Landdistriktsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

22. august 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget Referat fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget 22. august 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Flemming Johannessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget drøfter events i landdistriktet med Aalborg Events

Beslutning

Drøftedes.

Flemming Johannessen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller til Landdistriktsudvalget, at Landdistriktsudvalget drøfter og afgiver høringssvar på høringsudkast til ny Fritidspolitik for Aalborg Kommune

Beslutning

Drøftedes.

Med den tilføjelse at Forvaltningen udarbejder forslag til høringssvar som rundsendes til kommentering.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller til orientering af Landdistriktsudvalget om budgetforslag 2024

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Formandskabet for Landdistriktsudvalget orienterer Landdistriktsudvalget om dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler indstilling af indkomne projektideer til Landsbypuljen.

Beslutning

Anbefales.

Flemming Johannesen deltog ikke i behandlingen af ansøgning fra Holtet/Gåser Landsbylag.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller til Landdistriktsudvalgets anbefaling, at ansøgninger om støtte ved Landdistriktspuljen indstilles til Sundheds- og Kulturudvalget, jf. bilag

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

 • Orientering ved formandsskabet
 • Orientering ved Sundhed og Kultur           
  • Nye puljeprojekter på vej     
  • Nye udviklingsprojekter
  • Nye politikker og strategier i Aalborg Kommune
 • Status på projekter under 10.000 kr.

  Puljen under 10.000 kr.
  Bevilling, projekt kr.
  Pr. 28. marts 2023, 4 projekter 32.925
  Pr. 23. maj 2023, 6. projekter 47.510
     
  Pr. 22. aug. 2023, der er givet til følgende projekter
  Vokslev, Renovering flagstænger  6.617
  Hou, Mad over bål  9.000
  Volsted Borgerforening, Overdragelse shelter, jordstykke 10.000
  Gudumholm, midler til biograf projekter 10.000
  Nøvling, Fest & Fællesskab i Nøvling 9.000
  Vaarst, Halloween arrangement 10.000
  Valsted, Juletræskæde til flagstang 10.000
  I alt 64.617
     
  Samlet 2023 145.051

Beslutning

Til orientering.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje