Skip til hoved indholdet
    Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Landdistriktsudvalget

23. maj 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Landdistriktsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

23. maj 2023 - referat fra Landdistriktsudvalget Referat fra Landdistriktsudvalget

Landdistriktsudvalget 23. maj 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Evald Lange Rise deltog ikke i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Landdistriktsudvalget orientering status på budgetproces 2024

Beslutning

Til orientering.

Evald Lange Rise deltog ikke i behandlingen af punktet.

Lukket

Beslutning

Anbefales.

Flemming Johannesen deltog ikke i behandlingen af punktet.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler indstillet ansøgning til Landdistriktspuljen mellem 10- 100.000 kr.

Beslutning

Anbefales.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Landdistriktsudvalget anbefaler til Sundheds- og Kulturudvalgets godkendelse, forslag til indkomne projektideer til Landsbypuljen, og

at der afsættes kr. 1.209.414 kr. af 2023-årsrammen for Landsbypuljen til projekter og

at projekter indmeldt i 2023 sættes på bruttolisten til nærmere afklaring

Beslutning

Anbefales.

Med den tilføjelse at "Fortorv i Sønderholm" også indgår i anbefalingen og,

at Formandsskaber bemyndiges til at anbefale "sti" i Nørholm og "Sikker skolevej" i Skørbæk-Ejdrup mhp. behandling i Sundheds- og Kulturudvalget inden sommerferien.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Landdistriktsudvalgets orientering, status på de afholdte møder med samråd i landdistriktet

Beslutning

Til orientering.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Landdistriktsudvalgets drøftelse, formandsskabets emner til dialogmøde med Sundheds- og Kulturudvalget

Beslutning

Drøftedes.

Punkt 1. Strategisk landsbyplanlægning og evt. skolelukninger i Landdistriktet ønskes drøftet med Sundheds- og Kulturudvalget.

Åben

Indstilling

  • Orientering fra formandskabet
  • Orientering fra Sundhed og Kultur
  • Projekter på vej
  • Status på tilsagn pr. maj 2023
  • Status på tilsagn ved Puljen under 10.000 kr.
  • Nye udviklingsprojekter, status på igangværende projekter
  • Nye politikker, strategier mv.

Beslutning

Til orientering.

Aalborg Event inviteres til det kommende møde i Landdistriktsudvalget til dialog om events i Landdistriktet.  

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Landdistriktsgruppen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 44

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje