Skip til hoved indholdet
  Hjem Råd Dagsorden eller referat - Det Lokale Beskæftigelsesråd

7. marts 2024 - referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd. Du finder flere i arkivet over referater.

7. marts 2024 - referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat fra Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd 7. marts 2024

Åben

Beslutning

Der var et ønske om et ekstra punkt omkring større anlægsprojekter i Aalborg Kommune. Derefter godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at indsatsen for udsatte unge drøftes med afsæt i oplæg om partnerskab for unge i mistrivsel i Aalborg Kommune

Beslutning

Maria Lisette Schimkat og Rasmus Greve Henriksen orienterede om projektet. Præsentation er vedlagt referatet.

 

I den efterfølgende drøftelse kom der blandt andet følgende pointer:

 • De lange ventetider i psykiatrien er et problem. Der skal gøres op med at der ikke er andre tiltag i gang, mens der ventes på indsats i psykiatrien. Der opleves også lange ventetider til PPR.

 • Tidlige indsatser kan forebygge tilgangen til ventelisterne.

 • Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle unge, der får det værre. Mange unge har det godt, men kan blive påvirket til at føle sig dårligere tilpas, når mistrivsel fylder så meget i mediebilledet.

 • Der er en opgave i at bevæge sig væk fra psykologiseringen.

 • Der er mange, der gerne vil hjælpe unge i mistrivsel, men det er vanskeligt at finde ud af hvordan og hvor man skal henvende sig.

 • Det kan være en god idé at inddrage dem, der har indgået i undersøgelsen i en vurdering af de forslag som undersøgelsen munder ud i inden der arbejdes videre hermed.

 

Der følges op med en orientering om projektet i efteråret.

Åben

Beslutning

Jesper Dahlgaard orienterede om status for udviklingen. Det går relativt godt på dagpenge, mens sygedagpenge og kontanthjælp presser os.

 

Der opleves en afmatning for bygge og anlæg, mens der er travlt i industrien.

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen fremsender til drøftelse i det Lokale Beskæftigelsesråd forslag til investeringsmodel på ungeområdet

Beslutning

Jesper Dahlgaard orienterede om investeringsmodellen.

 

Det blev bemærket at:

 • Mange 25 – 29-årige har været tilknyttet Job- og Uddannelsesafdelingen i lang tid og har mange problemer. Kan man gøre mere for dem?

 • Flere unge tilkendes førtidspension. Det er bekymrende at flere parkeres på en varig offentlig forsørgelsesydelse. Kan man arbejde med at finde alternative muligheder til dem?

 • Mange af de 43.000 unge, der ikke er i job eller uddannelse, er i gang med en FGU og en del har op til 18 timer om ugen. Disse tæller bare ikke positivt med i de officielle statistikker.

 • Virksomhedsforlagt undervisning virker for dem, der ikke har gode erfaringer fra skolen, men det kan være vanskeligt for nogle uddannelsesinstitutioner.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd samt Børn og Unge fremsender til drøftelse i det Lokale Beskæftigelsesråd, rammebeskrivelse for et nyt forpligtende partnerskab for at være sammen om den gode vej til job og uddannelse i Aalborg Kommune.

Beslutning

Jesper Dahlgaard orienterede om partnerskabet. Præsentation er vedlagt referatet.

 • Cirka 150 virksomheder har budt ind ift. at de gerne vil hjælpe med at tage unge ind i forskellige former for samarbejde mellem virksomheder og skolerne m.fl.

 • Partnerskabet er en udmøntning af uddannelsesstrategien og erhvervsstrategien og skal også medvirke til en bedre trivsel blandt unge, jf. dagsordenens punkt 3.

 • Der er fokus på at alle uddannelser kommer med og at alle uddannelsesinstitutioner er med.

 • Det blev fremhævet, at FGU-skolerne kan give nogle af dem, der har haft mange nederlag en succesoplevelse og dermed komme videre til en almindelig uddannelse.

 • Virksomhederne øver sig i at samarbejde omkring de unge og lave meningsfyldt indhold. Der er meget socialt ansvar i virksomhederne, men virksomhederne skal have hjælp til at få kontakt til de unge, for de unge kommer ikke derud af sig selv.

 • Flere virksomheder skal gøre det samme som spydspidserne.

 

Styregruppen for partnerskabet skal have to repræsentanter for arbejdsmarkedets parter. Der mangler en fra arbejdstagersiden, som opfordres til at komme med forslag hertil.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen fremsender til orientering af det Lokale Beskæftigelsesråd orientering om proces for at skabe en mere sammenhængende beskæftigelsesindsats

Beslutning

Jesper Dahlgaard orienterede om indsatsen for en mere sammenhængende beskæftigelsesindsats. Præsentation er vedlagt referatet.

 

Der blev kvitteret for at det er godt at arbejde med at gøre op med for faste opdelinger og at færre rådgiverskift vil styrke indsatsen.

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen fremsender til Det Lokale Beskæftigelsesråds orientering, status vedr. fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune.

Beslutning

Indsatsen har virket og det er vigtigt at kigge på, om nogle af erfaringerne fra indsatsen kan anvendes på andre områder.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Uddannelsesafdelingen indstiller, at det Lokale Beskæftigelsesråd godkender model for status for anvendelse af virksomhedspraktikker

Beslutning

Udsat.

Bilag

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Indstilling

- Orientering om Flyvende fremtid, en job- og uddannelsesmesse.

Beslutning

Det blev nævnt, at et stort projekt inden for grøn omstilling med en udgiftsramme på 220 mio. kr. påbegyndes i marts 2024 ved Nordjyllandsværket. Det ønskes, at viden om sådanne projekter hurtigere kommer ud til de relevante aktører, så fx a-kasser og fagforeninger har mulighed for at arbejde med at sikre at den nødvendige lokale arbejdskraft til projekterne er tilgængelig. Job- og Uddannelsesafdelingen vil se på hvilke muligheder der er for at komme på forkant med den viden.

 

Medlemmerne blev opfordret til at fremsende forslag til emner til fællesmødet med Job- og Velfærdsudvalget d. 24. maj 2024.

 

Bianca Maria Gutsmidl orienterede om at UCN onsdag d. 13. marts kl. afholder en praktikmesse på Sofiendalsvej 60.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje