Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Sundheds- og Kulturudvalget

13. december 2023 - dagsorden fra Sundheds- og Kulturudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Sundheds- og Kulturudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

13. december 2023 - dagsorden fra Sundheds- og Kulturudvalget Dagsorden fra Sundheds- og Kulturudvalget

Sundheds- og Kulturudvalget 13. december 2023

Åben

Åben

Indstilling

Nina Vejby deltager under sagens behandling.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse udkast til Planstrategi 2023.

Mette Kristoffersen og Alvaro Arriagada fra By og Land deltager under sagens behandling.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Sundheds- og Kulturudvalget får besøg af Kunsthal Sprittens nye kollektive chefledelse, Bibi Saugman og Signe Jochumsen, som vil præsentere sig og deres overvejelser om Kunsthal Spritten, herunder også en status for det samlede projekt.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering økonomirapport for Sundhed og Kultur ultimo november 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering Musikudvalgets årsberetning for 2023.

Musikudvalgets formand, Tine Vingaard, deltager under sagens behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Det Rytmiske Musikudvalgs forslag til henholdsvis nye fokusområder, ny puljestruktur og fastlæggelse af vurderingskriterier.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at kommissoriet for udmøntningen af budgetforligets beslutning om et væksthus danner grundlag for det videre arbejde i 2024 og 2025 med realiseringen heraf.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommunes Billedkunstråd nedlægges.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender ændringsforslag til retningslinjerne for Kulturpuljen.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at det faste driftstilskud på 25.000 kr. der tilgår Vildmosekoncerter, omprioriteres til Kulturpuljen, da Vildmosekoncerters aktivitet ophører efter 2023.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at byrådet godkender ny Frivilligstrategi.

Morten Ubbesen deltager under sagens behandling.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

at foreningsansøgninger (§18 puljen) støttes med 2.066.000 kr. (2.337.000 kr. år 2023).

at der afsættes 55.000 kr. til Frivilligrådets virke (55.000 kr. år 2023), som også inkluderer afholdelsen af Frivillig Fredag og Frivilligprisen.

at der afsættes 30.000 kr. til drift af portalen Socialkompas i De Frivilliges Hus.

at der afsættes 175.000 kr. til diverse drift- og anlægsudgifter (200.000 kr. år 2023).

at det anbefales at der overføres 286.000 kr. fra 2024 puljen til 2025 puljen

Samlet indstilling på 2.612.000 kr. (2.622.000 kr. år 2023).

 

Morten Ubbesen deltager under sagens behandling.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender indstillinger til Landdistriktspuljen, jf. sagsbeskrivelsen.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

at der gives et tilsagn på kr. 1,2 mio. til etablering af en friluftspavillon ved Kongshøj Skov under forudsætning af, at DGI medfinansierer projektet, og

at midlerne, såfremt de bliver udløst, tages fra Landdistriktspuljens 2023-ramme.

Bilag

Lukket

Lukket

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender Sundhed og Kulturs handleplan til Sundhedspolitikken.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender deltagelse i Fælles om Ungelivet som mentorkommune perioden 2024 - 2027.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender fordeling af midler fra Tilgængelighedspuljen 2023/24.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse indhold og proces for udarbejdelsen af udvalgets budgetforslag 2024-2027.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender på anmodning fra Evald Lange Rise (A), at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter genoptagelse af dialogmøder mellem kulturinstitutioner, bestyrelsesledere, Sundheds- og Kulturudvalget og forvaltningen Sundhed og Kultur.

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering regnskaber og årsberetninger 2022 fra Teater Nordkraft, Aalborg Karneval og Nordjyske Museer.

Bilag

Åben

Indstilling

Sundhed og Kultur fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering "Anbefalinger til en reform af statsanerkendte museers opgaver og tilskud" (kaldet "Museumsreformen").

Bilag

Åben

Indstilling

• Bente Graversen orienterer om projektet Best for You
• Morten Koppelhus orienterer om status på 1000Fryd og lokaler hos KORMA
• Erik Kristensen orienterer om vindmøllepark i Nørrekær Enge

Bilag

Åben

Åben

Åben

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje