Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Senior- og Omsorgsudvalget

15. maj 2024 - referat fra Senior- og Omsorgsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Senior- og Omsorgsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

15. maj 2024 - referat fra Senior- og Omsorgsudvalget Referat fra Senior- og Omsorgsudvalget

Senior- og Omsorgsudvalget 15. maj 2024

Åben

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets drøftelse, organisering af borgerens faste teams.Beslutning

Drøftedes.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender Økonomirapport samt bidrag til kommenteret virksomhedsrapport pr. ultimo april 2024.

 Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens § 86 (Bilag 1) godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for forebyggende hjemmebesøg efter Servicelovens § 79 a (Bilag 1) godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til kvalitetsstandard for 2024 for hjælp efter servicelovens § 83 og § 83 a (bilag 1-5) godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, at forslag til leverandørkrav for madservice med udbringning (bilag 1) og madservice uden udbringning (bilag 2), godkendes med henblik på ikrafttræden pr. 1. juli 2024.

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse;

at udbudsbeskrivelse, byggeprogram og volumenstudie danner grundlag for udbud i totalentreprise, herunder færdigprojektering og opførelse

at økonomi vedr. husleje for beboerne godkendes

at de kommunale udgifter vedrørende servicearealer godkendes

at udbudsstrategi og kriterier for bedømmelse af indkomne forslag godkendes

at sammensætning af bedømmelsesudvalg godkendes

at vindende totalentreprenør kan opstarte projektering efter tildeling

at salgsproces for Annebergcenteret kan opstartes.Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior og Omsorgsudvalgets godkendelse, at Dit Blad overgår til digital format pr. 1. januar 2025 med etablering af hjemmeside og udsendelse af Dit Blad som digital publikation til borgernes private mailpostkasse.Beslutning

Godkendt, idet udgifter til omlægning til digitalt format afholdes indenfor nuværende ramme.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Lukket

Beslutning

Drøftedes

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering, samarbejdsaftale om tværsektoriel kommunikation ved indlæggelse, udskrivelse og i ambulante forløb.

 Beslutning

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg fremsender til Senior- og Omsorgsudvalgets orientering, Årsrapport 2023 fra Madservice Aalborg.


Beslutning

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

13.1

Fællesmøde med Sundheds- og kulturudvalget 19.06.24 kl. 8.30 om høringssvar vedr. sundhedsstrukturkommissionens afrapportering. 

 

13.2

Status på Flex-trafik.

Beslutning

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Lukket

Beslutning

Intet

Åben

Indstilling

15.1

Mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget - 2024

Vedlagt.

Beslutning

Til orientering.

Daniel Borup var fraværende.

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Daniel Borup var fraværende.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje