Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Senior- og Omsorgsudvalget

6. december 2023 - referat fra Senior- og Omsorgsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Senior- og Omsorgsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

6. december 2023 - referat fra Senior- og Omsorgsudvalget Referat fra Senior- og Omsorgsudvalget

Senior- og Omsorgsudvalget 6. december 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse Økonomirapport pr. ultimo oktober 2023.Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior og Omsorgsudvalget

at budgetfordeling 2024 for sektor Senior og Omsorg godkendes,

at styringsprincipper for sektor Senior og Omsorg godkendes,

at Administrationsafdelingen bemyndiges til at foretage eventuelle budgettekniske justeringer i løbet af året.Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalgets godkendelse

at frit valgs priserne fastsættes som angivet i tabel 1, 2 og 3,

at prisen for madservice i 2024 reguleres når den kommunale leverandørs udbringningsomkostninger ændres som følge af en ny kørselskontrakt (forventeligt pr. 1. juli).Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget, 

at takst for friplejehjem i 2024 godkendes

at takstberegningen efterprøves af kommunens revisionsselskab


Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender, at tilsynspolitikken for hjemmepleje 2023 (bilag 1) videreføres uændret i 2024.

 

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender

at kvalitetsstandarderne for 2023 for hhv. forebyggende hjemmebesøg (bilag 1), rehabiliteringsforløb, personlig hjælp og pleje, praktisk hjælp, hjælp til beboere på plejehjem (bilag 2, 3, 4, 6), samt for genoptræning og vedligeholdende genoptræning (bilag 7) videreføres uændret i 2024,

at kvalitetsstandarden for 2023 for madservice videreføres i 2024 i en tilrettet version, der afspejler, at Madservice Aalborg pr. 1. januar 2024 kun leverer kølemad (bilag 5).Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller til Senior- og Omsorgsudvalget

At status for overholdelse af de vejledende frister for sagsbehandlingstiden i 2022 (bilag 1) tages til orientering.

At forslag til vejledende frister i 2024 for sagsbehandlingstiden (bilag 2) godkendes som høringsgrundlag.

Beslutning

Godkendt, idet de enkelte paragraffer udfoldes på hjemmesiden.

Bilag

Åben

Indstilling

Senior og Omsorg indstiller, at Senior- og Omsorgsudvalget godkender forslag til anbefalinger for anvendelse af vikarer i Ældre og Sundhed, som høringsgrundlag.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Åben

Indstilling

10.1

Orientering om status på lokalplan for nyt plejehjem i Vestbjerg.

Beslutning

Til orientering.

Lukket

Beslutning

Til orientering

Åben

Indstilling

12.1

Mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget - 2024

Vedlagt.

 

12.2

Besøg ved Skærmenheden, Storemosevej

Udsat til 17.01.24.

 

12.3

Mødet den 03.01.24 afholdes hos Team Humlebakken, med efterfølgende 1. spadestik på tilbygningen til Storvorde Plejehjem.

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Senior og Omsorg

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 10 00

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje