Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Økonomiudvalget

11. december 2023 - dagsorden fra Økonomiudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Økonomiudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

11. december 2023 - dagsorden fra Økonomiudvalget Dagsorden fra Økonomiudvalget

Økonomiudvalget 11. december 2023

Åben

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at der til Økonomi og Erhverv, sektor Fælles Kommunale Udgifter, gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i merudgift til ekstern konsulentbistand vedrørende dataanalyser, (serviceudgift),

at der til hovedkonto 7, refusion af købsmoms gives en tillægsbevilling på 1.271.000 kr. i merindtægter som følge af dataanalyser,

at der til Job og Velfærd, sektor Børn og Familie, gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i merindtægter (Ikke rammebelagte driftsudgifter),

at der til Job og Velfærd, sektor Aktivering, gives en tillægsbevilling på 352.000 kr. i merindtægter vedrørende mellemkommunale betalinger, sociale ydelser og integration (budgetgaranteret udgift),

at der til Job og Velfærd, sektor Job og Uddannelse, gives en tillægsbevilling på 1.500.000 kr. i merindtægter vedrørende mellemkommunale refusioner, førtidspension (budgetgaranteret udgift), og

at der til sektor Rammebeløb gives en tillægsbevilling på 9.405.000 kr. i mindreindtægter svarende til det korrigerede budget på dataanalyser.

Økonomi og Erhverv fremsender endvidere til Økonomiudvalgets orientering

at dataanalyse foretaget i 2022 vedrørende det socioøkonomiske kriterium ”Børn af enlige forsørgere” har medført, at Aalborg Kommune har modtaget en merindtægt på 3.121.000 kr. i udligning i 2024, og

at dataanalyse foretaget i 2023 vedrørende det socioøkonomiske kriterium ”Børn af enlige forsørgere” forventes at medføre, at Aalborg Kommune vil modtage en merindtægt på 2.882.000 kr. i udligning i 2025.

Af Aalborg Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ, afsnit 3.4, fremgår, at byrådet har bemyndiget Økonomiudvalget til at give tillægsbevillinger, hvor beløb fra sektor Rammebeløb overføres til en anden drifts- eller anlægsbevilling. Derfor afsluttes bevillingssagen i Økonomiudvalget.

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalgets orientering den ukommenterede virksomhedsrapport for perioden januar-november 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv indstiller, at Økonomiudvalget godkender,

at der indgås en samarbejdsaftale mellem Aalborg Kommune og DBU gældende for perioden 1. januar 2024 – 31. december 2026, og

at der i forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftale ydes et tilskud på 40.000 kr. (ekskl. moms) til DBU pr. påbegyndt aftaleår.

Bilag

Åben

Indstilling

Økonomi og Erhverv fremsender til Økonomiudvalget, efter drøftelse i Direktørgruppen, orientering om status på og forventninger til videre retning for samarbejdet med Mykolaiv, Ukraine

Bilag

Åben

Indstilling

By og Land indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender, at det reviderede restaurationskort fremadrettet udgør administrationsgrundlaget for nye ansøgninger om bevilling til udvidet åbningstid, og at det fremadrettet tilpasses administrativt i takt med ny planlægning.

By- og Landskabsudvalget har godkendt indstillingen.

Lasse P.N. Olsen kan ikke godkende indstillingen.

Lasse P.N. Olsen begærer sagen indbragt for byrådet.

Bilag

Åben

Indstilling

Job- og Velfærdsudvalget fremsender til Økonomiudvalgets orientering, status på udviklingen på beskæftigelses- og erhvervsområdet i Aalborg Kommune opgjort pr. september 2023.

Bilag

Åben

Åben

Åben

Kontakt

Byrådssekretariatet

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 15 06

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje