Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Klima- og Miljøudvalget

14. maj 2024 - referat fra Klima- og Miljøudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Klima- og Miljøudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

14. maj 2024 - referat fra Klima- og Miljøudvalget Referat fra Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget 14. maj 2024

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender, virksomhedsrapporten pr. 31. marts 2024

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forårsrevisionen af anlægsbudgettet.

Beslutning

Godkendt

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljø indstiller, at byrådet godkender, at der ydes kommunal lånegaranti til først en byggekredit og derefter et lån på 298 mio. kr. ekskl. moms til Nordjyllandsværket A/S til etablering af yderligere 45 MW havvandsvarmepumpe på Nefovej.

Beslutning

Anbefales

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at byrådet godkender Aalborg Kommunes opdaterede udkast til administrativ forskrift 25 – Anvendelse af pesticider og handelsgødning på kommunale arealer.

Beslutning

Anbefales

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering, status for 2023 vedrørende
tilfredsheden med erhvervsservicen, efterlevelse af servicemål på visse typer af myndighedsafgørelser
samt årlig tilsynsberetning indsendt til Miljøstyrelsen.

Beslutning

Til orientering

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering, forvaltningens arbejde med implementering af Aalborg Kommunes Erhvervsstrategi.

Beslutning

Til orientering

Daniel Borup fraværende

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering, implementering af klimatilsyn i miljøtilsynet med husdyrbrug og virksomheder.

Beslutning

Til orientering

Daniel Borup fraværende

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering en status for grøn omstilling af kommunens køretøjer og om EU-projektet Green Fleet.

Beslutning

Til orientering

Åben

Beslutning


Charlotte Heldorf Rønn orienterede om status på tidligere henvendelse fra Aalborg Kommune til Miljøministeriet omhandlende iltsvind ved Halkær Bredning.

Åben

Beslutning

Daniel Nyboe Andersen orienterede fra KLs Klimahandlingsudvalg omhandlende bl.a. emissionsfrie arbejdsmaskiner og forbrugsbaserede udledninger.

Lukket

Beslutning

Godkendt med bemærkninger

Lukket

Beslutning

Til orientering

Lukket

Beslutning

Intet

Åben

Beslutning

Godkendt

Åben

Beslutning

Godkendt

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje