Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Klima- og Miljøudvalget

12. december 2023 - dagsorden fra Klima- og Miljøudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Klima- og Miljøudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

12. december 2023 - dagsorden fra Klima- og Miljøudvalget Dagsorden fra Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget 12. december 2023

Åben

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets drøftelse udkast til Planstrategi 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller at Klima- og Miljøudvalget godkender, virksomhedsrapporten pr. 30. november 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender,

at           der ydes en kommunal lånegaranti på 10,5 millioner kroner til Aalborg Forsyning Vand A/S til                    finansiering af Fibernet,

at           der ydes en kommunal lånegaranti på 9 millioner kroner til Aalborg Vand A/S til finansiering af                    byggemodninger, og

at           der ydes en kommunal lånegaranti på 72,2 millioner kroner til Aalborg Vand A/S til finansiering                     af andre anlægsinvesteringer.

De kommunale lånegarantier ydes dels til en byggekredit med en løbetid på maksimalt to år, og dels til efterfølgende lån med en løbetid på henholdsvis 30 og 40 år.

              

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender forskrift for ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Aalborg Kommune.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller, at Klima- og Miljøudvalget godkender tilskudspuljerne til mindre fælles varmeløsninger og energitjek af boliger.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering status for varmeplanlægning for potentielle fjernvarmeområder.

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets drøftelse af Ungeklimarådets fremtidige arbejde.

Åben

Indstilling

Klima og Miljø indstiller til Klima- og Miljøudvalgets orientering om evalueringen af de afholdte udendørs musikarrangementer i 2023.

Bilag

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering - Status for behandling af ansøgninger om tilladelse til vandindvinding

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima- og Miljøudvalgets orientering, status for bæredygtighedstiltag og anlægsaktiviteter i 2023

Åben

Indstilling

Klima og Miljø fremsender til Klima og Miljøudvalgets orientering om den fremtidige regionaltogdrift i Nordjylland

Bilag

Åben

Indstilling

På mødet gives orientering om:

  • Vedtagelse af ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Nørregade, Torvet, Hovvej, Bakkebo og Møllevej i Nibe.
  • Status vedrørende afledning af blyholdigt overfladevand til grøft og sø fra miljøkuglefang på Nr. Uttrup Skydebane

Åben

Åben

Lukket

Lukket

Åben

Kontakt

Klima og Miljø

Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 20 50

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje