Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Job- og Velfærdsudvalget

8. december 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Job- og Velfærdsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

8. december 2023 - referat fra Job- og Velfærdsudvalget Referat fra Job- og Velfærdsudvalget

Job- og Velfærdsudvalget 8. december 2023

Åben

Beslutning

Godkendt

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, besøg i Aarhus Kommune ift. Rådet for Sociale Investeringer.

Program for besøget i forbindelse med ordinært udvalgsmøde den 8.12.23.

Kl. 07:50 – 08:05 - Mødetid Aalborg Banegård - På perron, Intercity 126
Kl. 08:05 – 09:38 - Togudrejse
Kl. 10:00 – 11:00 - Oplæg fra Aarhus omkring Sociale investereringer
Kl. 11:00 – 12:30 - Ordinært JVU møde
Kl. 13:00 – 15:00 - Julefrokost på Aros i deres Orangeri
Kl. 15:50 – 17:06 - Toghjemrejse

Adressen er Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, 8100 Aarhus C – lokale 381

Beslutning

Til orientering

Job- og Velfærdsudvalget ønsker, at erfaringer fra Aarhus Kommune drøftes nærmere på tværs af forvaltninger i Aalborg Kommune mhp. forberedelse af et beslutningsoplæg.  

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd indstiller, at Job- og Velfærdsudvalget godkender,

At Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ansøges om 6.375.000 kroner fra ny pulje til hjælp for udsatte unge ”IPS for unge”.

Puljeansøgning er vedlagt som bilagBeslutning

Godkendt

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse resultater af Tværkommunal Borgerundersøgelse på Beskæftigelsesområdet

Beslutning

Drøftedes

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets drøftelse, status på projekt "Mere tid til kerneopgaven" i Job og Velfærd, efterår 2023

Beslutning

Drøftedes

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, indgåede aftaler på ydelses- og beskæftigelsesområdet.

Beslutning

Til orientering

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Bilag

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering, beskrivelse af ændret kontaktforløb for ledige a-dagpengemodtagere pr. 1. januar 2024.

Beslutning

Til orientering

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Åben

Indstilling

Job og Velfærd fremsender til Job- og Velfærdsudvalgets orientering beskrivelse af udviklingen og tilpasninger på rusmiddelområdetBeslutning

Til orientering

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Bilag

Åben

Beslutning

Til orientering

Rådmanden orienterede fra deltagelse i boligudvalgsmøde vedr. samarbejdet om udsatte borgere.

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

 

Åben

Beslutning

Til orientering.

Maja Torp Nielsen orienterede om kampagne vedr. partnervold og ønske om, at der udarbejdes orientering om praksis i Aalborg Kommune ift. forebyggelse af partnervold. 

Anna Kathrine Aaen Hansen og Tobias Bøgeskov var fraværende.

Lukket

Beslutning

Intet

Lukket

Beslutning

Intet

Åben

Beslutning

Til orientering.

Bilag

Åben

Beslutning

Godkendt.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Kontakt

Job og Velfærd

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 26 64

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje