Skip til hoved indholdet
    Hjem Politiske udvalg Seneste fra Børne- og Undervisningsudvalget

5. december 2023 - referat fra Børne- og Undervisningsudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Børne- og Undervisningsudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

5. december 2023 - referat fra Børne- og Undervisningsudvalget Referat fra Børne- og Undervisningsudvalget

Børne- og Undervisningsudvalget 5. december 2023

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalget, program for udvalgsmødet den 5. december 2023

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børn- og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalget, orienteringspunkter som fremgår af vedlagte bilag. De punkter der er nævnt med overskrift, gives der en mundtlig orientering om på mødet, og er der spørgsmål til de øvrige orienteringspunkter besvares disse på mødet.

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, ændring i grænsen fra 24 til 22 elever for hvornår en skole kan afvise elever fra andre distrikter i børnehaveklasse til 2. klasse, som følge af ny lovgivning vedrørende sænkelse af klasseloftBeslutning

Godkendt.

Mikael Simonsen stemmer imod med følgende begrundelse; Det indskrænker det frie skolevalg. Vi anerkender udfordringen, der er på nogle skoler. Udfordringen på enkelte skoler kan ikke løses med generelle regler, da kommunen som hele er fyldt med diversitet.

Morten Thiessen, Peter Larsen, Lisbeth Lauritsen, Søren Kusk og Lasse Puertas Navarro Olsen stemmer for.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, Ferieplan for skoleåret 2025/2026

 

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, udvalgte tematikker i forhold til det igangværende arbejde med Stærke Fællesskaber

Beslutning

Drøftedes.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børn og Unge indstiller, at Børne- og Undervisningsudvalget godkender, at antallet af tilsyn i private daginstitutioner og puljeordninger harmoniseres med antallet af tilsyn i kommunale og selvejende daginstitutioner.

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.

Lukket

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, resultat af de nationale test, samt status på skolernes anvendelse af de frivillige nationale test

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, elever med bekymrende fravær, elever i reduceret skema, mv. 

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering, resultater af afgangsprøver for skoleåret 2022/23.

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

 

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets orientering,

at der, som opfølgning på pædagogiske tilsyn i andet halvår af 2023, er gennemført udviklingssamtaler og udarbejdet strategiske handleplaner i seks dagtilbud og dagplejeteams

at Børne- og Undervisningsudvalget fremover vil blive orienteret om resultaterne af udviklingssamtalerne og de strategiske handleplaner. Det vil forventeligt ske kvartalsvis.

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Bilag

Åben

Indstilling

Børn og Unge fremsender til Børne- og Undervisningsudvalgets drøftelse, evaluering af budgetproces 2024-2027Beslutning

Drøftedes.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Beslutning

Til orientering.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.

Åben

Beslutning

Godkendt.

Lotte Finck var fraværende.

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje