Skip til hoved indholdet
    Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Kunstudvalget

21. marts 2024 - referat fra Kunstudvalget

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Kunstudvalget. Du finder flere i arkivet over referater.

21. marts 2024 - referat fra Kunstudvalget Referat fra Kunstudvalget 2024-03-21

Kunstudvalget 21. marts 2024

Åben

Beslutning

behandling af ansøgning fra den selvejende institution Skansen, Lerumbakken, blev tilføjet under pkt. 5.

Åben

Indstilling

Formanden orienterer om følgende kunstprojekter, hvor Kunstudvalget er involveret:

Daginstitutionen isbjørnen
Ny vuggestue i Vodskov
Kunst i Øgadekvarteret
Kunst ifm. ombygning af Svenstrupgaard
Kunst i Vandtårnet
Kunst til Plusbussen

Beslutning

Orientering om Kunst til daginstitutionen Isbjørnen: Tre kunstnere er udvalgt til at komme med endelige forslag til udsmykning af indgangsparti.
Orientering om Kunst i Øgadekvarteret: Kunstudvalget samarbejder med initiativgruppen om at kvalificere projektet og fondsarbejdet.
Orientering om Kunst til Plusbussens stationer: Aftale om realisering er indgået med Bank & Rau. Aftale med Lea Gulditte Hestelund er i sidste fase.
Orientering om kunst til ny vuggestue i Vodskov: Kunstudvalget inviterer 3 kunstnere til farvesætning. Processen kører henover forår og sommer.

Åben

Indstilling

Kunstudvalget har ikke modtaget ansøgninger om tilskud

Beslutning

Ingen ansøgninger

Åben

Indstilling

Til orientering gennemgås status på budget

Beslutning

Orienteret.

Bilag

Åben

Indstilling

Sofiendalskolen og AK bygninger spørger, om Kunstudvalget er interesseret i at samarbejde om kunst i forbindelse med om- og udbygningen af skolen.

Beslutning

Kunstudvalget har modtaget en ansøgning fra Skansen i Nørresundby, der ønsker at udsmykke svømmehallen plus en udendørs gavl med murmalerier af Kunstneren Frida Stiil Vium. da Skansen er en selvejende, og ikke en kommunal, institution, ønsker Kunstudvalget ikke at involvere sig i et samarbejde.

Kunstudvalget har modtaget en henvendelse fra Sofiendalskolen, der står overfor en omfattende om- og tilbygning. Kunstudvalget samarbejder gerne om et bygningsintegreret kunstprojekt. Line Bruun Jespersen fra Kunstudvalget deltager.

Bilag

Åben

Indstilling

Der er fremsendt én ansøgning til godkendelse

Beslutning

Hals Samråd har ansøgt om støtte til et nyt gavlmaleri. Kunstudvalget anbefaler, at ansøgningen bliver indstillet til godkendelse i Sundheds- og Kulturudvalget.

Åben

Indstilling

Kulturafdelingen indstiller, at Kunstudvalget engagerer sig i arbejdet med en skulptur af Bodil Begtrup

Beslutning

Aalborg Katedralskole har foreslået en skulptur af/ til minde om Bodil Begstrup, opstillet på kommunal jord i nærheden af Aalborg Katedralskole, hvor Bodil Begstrup var elev. Aalborg Katefralskole spørger, om Kunstudvalget vil påtage sig opgaven. Kunstudvalget står gerne i spidsen for arbejdet, men ønsker at afvente kulturministerens udspil vedrørende støtte til opstilling af monumenter for markante danske kvinder.

Bilag

Åben

Indstilling

Et medlem af Kunstudvalget foreslår en inspirationstur til UCN Hjørring, hvor der er bygningsintegreret kunst.

Beslutning

Godkendt

Åben

Indstilling

Kulturafdelingen beder Kunstudvalget vurdere, om Kunstudvalget vil købe værket.

Beslutning

Kunstudvalget ønsker ikke at købe det tilbudte værk, et marinemaleri, men foreslår at forvaltningen spørger Springeren.
Efter mødet er det afklaret, at springeren ikke er interesseret.

Åben

Indstilling

Erasmus +: Besøg i venskabsbyen Galway, Irland
Orientering om kunstprojekter

Beslutning

Erasmus Plus
Orientering om kunst til PlusBus, kunst til diverse institutioner, kunst til Øgadekvarteret
Drøftelse af evt. udspil fra kulturministeren vedrørende monumenter til minde om markante kvinder
Kunstfaglig vurdering af ansøgninger om støtte til nye gavlmalerier
Indkøb af kunst

Åben

Beslutning

intet

Webtilgængelighed

En del af indholdet på denne side er i pdf-format.

Hvis du oplever problemer med at tilgå indholdet, fordi du for eksempel bruger skærm- eller højtlæser, kan du ringe eller skrive til os. Så finder vi ud af at tilbyde dig et tilgængeligt alternativ.

Du finder vores kontaktoplysninger i afsnittet 'Kontakt' her på siden.

Kontakt

Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 41 53

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje