Skip til hoved indholdet
    Hjem Øvrige udvalg Dagsorden eller referat - Det Rytmiske Musikudvalg

7. februar 2024 - referat fra Det Rytmiske Musikudvalg

Du har valgt en specifik dagsorden eller referat fra Det Rytmiske Musikudvalg. Du finder flere i arkivet over referater.

7. februar 2024 - referat fra Det Rytmiske Musikudvalg Referat fra Det Rytmiske Musikudvalg

Det Rytmiske Musikudvalg 7. februar 2024

Åben

Indstilling

Godkendelse af dagens dagsorden.

Indkomne punkter drøftes under eventuelt såfremt det godkendes af det øvrige Musikudvalg.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde.

Beslutning

Godkendt.

Åben

Indstilling

Orientering fra Tine.

Beslutning

Tine Vingaard orienterede om hendes foretræde for Sundheds- og Kulturudvalget ifm. Musikudvalgets arbejde i 2023.

Åben

Indstilling

Orientering ved Morten og Jonas.

Beslutning

Jonas Lundquist orientererede om at arbejdet med tur til Groningen/Leeuwarden skrider fremad. Turen vil finansieres af EU-midler gennem ERASMUS+.
Tine og Jonas er i dialog med Søren/KORMA om koordinering af turen.

Åben

Indstilling

Der orienteres om den økonomiske ramme for årets uddelinger.

Beslutning

Musikudvalgets pulje har 0,54 mio. kr. til fordeling i 2024.

Åben

Indstilling

Søren B. Kristensen har fremsendt skriftlig orientering.

Beslutning

Udsat.

Åben

Beslutning

Intet.

Åben

Indstilling

Næste møde afholdes den 22. maj 2024.

Beslutning

Intet.

Åben

Indstilling

Det er indkommet i alt 19 ansøgninger.

Alle ansøgninger behandles via ansøgningssystemet Grant One.

Beslutning

Musikudvalget har modtaget 19 ansøgninger på i alt 637.702 kr.
Heraf er der modtaget 4 ansøger, der ikke lever op til puljens kriterier, hvorfor de afvises på forhånd.
Musikudvalget anbefaler støtte til 9 ansøgninger til et samlet beløb på 227.000 kr.

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
DK-9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Genveje