Mangfoldighedsudvalget

Mangfoldighedsudvalgets formål er at fremme ligestilling og mangfoldighed i Aalborg Kommune.

Det gør Mangfoldighedsudvalget ved at:  

 1. Styrke og udbrede kendskabet, interessen og forståelsen for mangfoldighed og ligestilling i hele Aalborg Kommune og på arbejdspladsen Aalborg Kommune. Der rettes fokus på alder, køn, etnisk oprindelse, livsfilosofi, seksualitet, handicap, livssituation, holdninger og meninger, religion, interesser, ambitioner og personlige mærkesager. Ud fra den viden, skal udvalget udvælge en eller flere opgaver/fokusområder som indskrives i et kommissorium. Kommissoriet gælder for 2 år og skal godkendes af Aalborg Byråd.
   
 2. Arbejde med både formel og uformel ligestilling (det formelle handler om lovgivning og lokalt fastsatte rammer, herunder byrådsbeslutninger, og det uformelle handler om, hvordan vi behandler, taler til og omgås hinanden). 

 3. Samarbejde med byens borgere, foreninger og/eller erhvervsliv. 

 4. Igangsætte debat og være dagsordensskabende. 

 5. Foreslå foranstaltninger til fremme af ligestilling og mangfoldighed og til ændring af eventuelle forhold, som modvirker disse.
   
 6. Samarbejde med andre lignende udvalg og aktører relateret til ligestillingsindsatsen - både lokalt, i andre kommuner, nationalt og internationalt.

 7. Udarbejde kommunens ligestillingsredegørelse efter bestemmelserne i lov om ligestilling af kvinder og mænd. 

Mangfoldighedsudvalget virker i en 4-årig periode, svarende til Aalborg Byråds valgperiode og har følgende sammensætning: 

 • 3 repræsentanter for medarbejderne
 • 3 repræsentanter for byrådet
 • 1 repræsentant for Handicaprådet
 • 1 repræsentant fra ledelsen
 • 1-3 repræsentanter fra bysamfundet.
Print alle punkter

Dagsordener og referater

Print alle punkter

Del indhold

Skal du bruge en tilgængelig version af indholdet?

Kontakt vores webtilgængelighedssupport:

Ring 99311619
Send mail