Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 10. august 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Godkendelse af Senior og Omsorgs materiale til Byrådets budgetdrøftelser
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Orientering om resultat for udbud på Administration af kommunale almene og legatboliger i Senior og Omsorg
Beslutning: Til orientering

Åben

4. Godkendelse af Senior- og Omsorgsudvalgets mødeplan 2023
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af forlængelse af forsøgsperiode for den nordjyske IV-aftale
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om vækstlag- og kulturoplevelsesbevilling
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

8. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.