Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 25. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Drøftelse af handlemuligheder i forhold til borgere som afviser visiteret hjælp
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af Senior og Omsorgs Økonomirapport ultimo april 2022
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af procesplan for revidering af Demensstrategi
Beslutning: Godkendt
5. Drøftelse af 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om status på budgetarbejdet og foreløbige budgetemner
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om årsregnskab 2021 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet

Lukket

9. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.