Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 9. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af høringsgrundlag: Udmøntning af afbureaukratiseringsprojektet i Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
3. Godkendelse af Senior og Omsorgs Økonomirapport ultimo marts 2022
Beslutning: Godkendt
4. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet

Lukket

5. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

6. Eventuelt
Beslutning: Intet
7. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.