Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 27. april 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Intro af Visitationen Afklaring og Forebyggelse (AFFO) (incl. Brobyggerne og de forebyggende medarbejdere)
Beslutning: Udsat
3. Oplæg om ”Påviste resultater af genoptræning med DigiRehab” v/visitationschef Camilla Fibiger Smed
Beslutning: Til orientering

Lukket

4. Godkendelse af udbud på administration af kommunalt ejede almene boliger og legatboliger i Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt

Åben

5. Godkendelse af ændring af vedtægter for lokalrådene
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
6. Godkendelse af Procesplan for strategi for rekruttering og fastholdelse i Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af katalog med indsatser for rekruttering og fastholdelse samt drøftelse af prisoverslag på indsatser
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om Sundhedsprofilen 2021
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.