Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 23. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Besøg og intro til Fremtidens Plejehjem
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Ældre- og Handicapforvaltningens regnskab 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af overførsler fra 2020 til 2021 - Anlæg
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af overførsler fra 2021 til 2022 - Drift
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om introduktion til budgetarbejdet
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af udmøntning af pulje til seniorordninger i Ældre og Sundhed
Beslutning: Godkendt

Lukket

8. Godkendelse af udbudsmateriale til udbud af sporingssystem til beboere med demens
Beslutning: Godkendt

Åben

9. Drøftelse af Klimahandlingsplan DK2020
Beslutning: Drøftedes
10. Orientering om Årsrapport Madservice Aalborg 2021
Bilag til punkt 10
 
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Intet
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.