Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 9. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af mødeplan for Senior- og Omsorgsudvalget 2022
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af Tids- og procesplan for Budget 2023-2026
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af foreløbigt regnskab 2021
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af udmøntning af midler til ekstra rengøring på plejehjem
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af forslag til organisering af projekt Borgerens faste tværfaglige team
Beslutning: Godkendt
7. Drøftelse af udmøntning af pulje til seniorordninger i Ældre og Sundhed
Beslutning: Drøftedes
8. Godkendelse af forslag om omlægning af Aalborg kommunes selvindskrivningspladser
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om kommissorium for styregruppe - Pilotprojekt – Tværorganisatorisk Parkinsonteam
Beslutning: Til orientering
10. Orientering om Evaluering af Innovationspuljen 2020 og 2021
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

13. Eventuelt
Beslutning: Se referat
14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.