Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 9. februar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af låneoptag til konvertering fra naturgas til fjernvarme i kommunale almene ældreboliger Pynten og Hassinghave
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af opsigelse af anvisningsaftale til ældreboligerne på Schubertsvej/Svinget i Frejlev
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af foreløbigt dispositionsforslag til Generationernes karré
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Godkendelse af Projekt vedr. udvidet samarbejde mellem Omsorgstandplejen og Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af forslag til fordeling af budgetmidler til kompetenceløft på demensområdet 2022-2025
Beslutning: Godkendt
7. Godkendelse af omlægning af Aalborg Kommunes selvindskrivningspladser
Beslutning: Udsat
8. Godkendelse af udmøntning af budgetbrik "Attraktive arbejdspladser - Supervision og faglig vejledning i Plejeboligfunktionen"
Beslutning: Godkendt
9. Godkendelse af Plan for afbureaukratiseringsprojekt i Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering om AI signaturprojekt - Øget kontinuitet i ældreplejen ved hjælp af kunstig intelligens
Beslutning: Til orientering
11. Orientering om fordeling af Innovationspuljen 2022
Beslutning: Til orientering
12. Orientering om endelig status for indsatsen for at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes arbejdstid på ældreområdet.
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering

Åben

15. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
16. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.