Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 12. januar 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Konstituering, valg af næstformand
Beslutning: Se referat
3. Godkendelse af Senior- og Omsorgsudvalgets forretningsorden
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af Senior- og Omsorgsudvalgets mødeplan 2022
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Udpegning af repræsentanter til lokalrådene
Beslutning: Se referat
6. Udpegning af repræsentanter til Klage-Dialoggruppen
Beslutning: Se referat
7. Overordnet introduktion til Senior og Omsorg
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Til orientering
8. Drøftelse af Kompetencefordeling mellem Rådmand, Udvalg og Forvaltning
Beslutning: Drøftedes
9. Drøftelse af forventninger til samarbejdet internt i Senior- og Omsorgsudvalget
Beslutning: Drøftedes
10. Godkendelse af bemyndigelse til iværksættelse af plan for driftsscenarier i Senior og Omsorg
Beslutning: Godkendt
11. Drøftelse vedr. frikommune på ældreområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Se referat

Lukket

13. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Eventuelt
Beslutning: Se referat
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.