Senior- og Omsorgsudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Senior- og Omsorgsudvalget 7. juni 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Senior og Omsorgs Økonomirapport ultimo april 2023
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om årsregnskab 2022 for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om Årsrapport Madservice 2022
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet

Åben

7. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Senior- og Omsorgsudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.