Ungestrategiens ledergruppe

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Ungestrategiens Ledergruppe 30. november 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af mødeplan for 2023
Beslutning: Godkendt
3. Drøftelse af afdækning af frafaldsindsats og det videre arbejde med frafald
Beslutning: Drøftedes
4. Gensidig orientering
Beslutning: Drøftedes
5. Næste møde
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet