Uddannelsesrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Uddannelsesrådet 29. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Velkomst v/formand (herunder kommissorium)
Beslutning: Til orientering
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Præsentation af rådsmedlemmerne i Uddannelsesrådet
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af forretningsorden for Aalborg Kommunes Uddannelsesråd for 2022-2025
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
5. Valg af næstformand
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af mødeplan for Uddannelsesrådets møder i 2022
Beslutning: Godkendt
7. Næste møde
Beslutning: Drøftedes
8. Eventuelt
Beslutning: Drøftedes