Uddannelsesrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Uddannelsesrådet 9. februar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Opfølgning på referat
Beslutning: Intet
3. Godkendelse af mødeplan for 2023
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse af høringsudkast til ny uddannelsesstrategi for Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes
5. Drøftelse af Ungegarantien i Hjørring
Beslutning: Drøftedes
6. Orientering om bekendtgørelse om kapacitet og elevfordeling på gymnasierne
Beslutning: Til orientering
7. Drøftelse af forslag til ny Erhvervsstrategi for 2023-2026
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om vision for Job og Velfærd
Bilag til punkt 8
 
Beslutning: Til orientering
9. Næste møde
Beslutning: Drøftedes
10. Eventuelt
Beslutning: Intet