Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 16. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Carsten Møller Beck
4. Høringsmateriale vedr. ny vejledning til plejeboliger samt administrative procedurer og kompetencefordelingsplan
5. Orientering fra hjemmesygeplejen v/Helen Kæstel
6. Orientering om Status på projekt Tryghed i eget hjem, Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Omsorg og Nærvær
7. Orientering om høring af udbud af bleer 2022
8. Seniorrådsvalg 2021
9. Formandens orientering
10. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
11. Sager til drøftelse/beslutning
12. Eventuelt

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.