Seniorrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF.
Seniorrådet 16. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om brobyggerne
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Nyt fra Ældre og Sundhed v/Carsten Møller Beck
Beslutning: Se referat
5. Orientering om Sundhedsprofil og drøftelse af sundhedspolitik
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om procesplan for Forebyggelse- og Rehabiliteringsstrategi
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Formandens orientering
Beslutning: Se referat
8. Orientering fra Seniorrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Seniorrådets faggrupper
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Sager til drøftelse/beslutning
Beslutning: Intet
11. Eventuelt
Beslutning: Intet

Tilmeld dig Seniorrådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.