Iværksætterrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Iværksætterrådet 19. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering med nyt fra Partnerskab for Iværksætteri, BusinessAalborg m.fl.
Beslutning: Drøftedes
4. Aktionslog, drøftelse af, hvordan Aalborg som iværksætterby bliver endnu bedre
Beslutning: Drøftedes
5. Ny iværksætterstrategi
Beslutning: Anbefales
6. Studiejobindsats, orientering om status
Beslutning: Se referat
7. Eventuelt
Beslutning: Se referat