Integrationsrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Integrationsrådet 29. marts 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Velkomst og præsentationsrunde
Beslutning: Til orientering
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om Integrationsrådets forretningsorden
Beslutning: Til orientering
4. Valg af formand for Integrationsrådet
Beslutning: Godkendt
5. Indstilling af kandidater til Det Nationale Integrationsråd
Beslutning: Godkendt
6. Udpegning af medlem og suppleant til Det Lokale Beskæftigelsesråd
Beslutning: Godkendt
7. Udpegning af medlem og repræsentant til bestyrelsen for Krisecenter for kvinder
Beslutning: Godkendt
8. Praktisk information om Integrationsrådet
Beslutning: Til orientering
9. Drøftelse af mødeform og mødeplan 2022
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
10. Orientering fra Integrationsrådets medlemmer
Beslutning: Til orientering
11. Orientering fra forvaltningerne
Beslutning: Til orientering
12. Næste møde
Beslutning: Til orientering
13. Eventuelt
Beslutning: Til orientering