Handicaprådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Handicaprådet 24. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Høring vedr. ny fritidsfacilitetsstrategi for Aalborg Kommune
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
4. Drøftelse af borgerinddragelse og tillid på handicapområdet
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Orientering - årsberetning Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen eksternt tilsyn 2020
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Orientering - årsberetning Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen magtanvendelsesområdet 2020
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Formandens orientering
Beslutning: Udsat
8. Punkter til orientering/drøftelse
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
9. Punkter til beslutning
Beslutning: Intet
10. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
11. Orientering om arbejde i diverse arbejdsgrupper - udpeget af Handicaprådet
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat

Tilmeld dig Handicaprådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.