Handicaprådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Handicaprådet 25. august 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om procesplan for Forebyggelse- og Rehabiliteringsstrategi
Beslutning: Til orientering
4. Orientering om indsatsen Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS).
Bilag til punkt 4
 
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
5. Til orientering: Årsrapport på medicinkontrol og sundhedsfaglige tilsyn på botilbud samt Årsrapport om medicinkontrol på dagtilbud ved BDO 2021
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
6. Til orientering: Årsrapport på socialfaglige tilsyn på dagtilbud ved BDO 2021
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
7. Orientering om 4. årsstatus ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 2, og ”Tryg Aalborg – en mere tryg kommune” version 3, 2022 – 2025
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
8. Handicaprådets anbefalinger og input til Budget 2023
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
9. Formandens orientering
Beslutning: Godkendt
10. Punkter til orientering/drøftelse
Beslutning: Godkendt
11. Punkter til beslutning
Beslutning: Godkendt
12. Orientering fra Aalborg Kommunes forvaltninger
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Handicaprådets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.