Erhvervsrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Erhvervsrådet 2. maj 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Velkommen
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af næstformand
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om suppleanter
Beslutning: Godkendt
5. Temadrøftelse Form og Indhold Erhvervsrådsmøder
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
6. Temadrøftelse Ny Erhvervsstrategi
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
7. Orientering om Beskæftigelse, Aalborg Alliancen og oplæg om flere faglærte
Beslutning: Drøftedes
8. Orientering om Green Hub Denmark
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om Bæredygtig Erhvervsservice og byggesagsbehandling
Beslutning: Til orientering

Lukket

10. Orientering om Invest in Aalborg
Beslutning: Til orientering

Åben

11. Mødekalender 2022
Beslutning: Til orientering
12. Nyt fra erhvervsrådsmedlemmer
Beslutning: Se referat
13. Eventuelt
Beslutning: Intet