Erhvervsrådet

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Erhvervsrådet 13. marts 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Velkommen
Beslutning: Se referat
2. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om status på Erhvervsstrategi 2023-2026
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
4. Drøftelse af Aalborg Alliancens rolle i forhold til realisering af dele af Erhvervsstrategi 2023-2026
Beslutning: Drøftedes med bemærkninger
5. Status på BEDRE Business
Beslutning: Til orientering
6. Status på Green Hub Denmark
Beslutning: Til orientering
7. Status på Bæredygtig Erhvervsservice (byggeri, miljø, brand/beredskab
Beslutning: Til orientering
8. Status på beskæftigelsesudvikling og Aalborg Alliancen
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Status på Invest
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Nyt fra erhvervsrådsmedlemmer
Beslutning: Se referat
11. Mødekalender 2023
Beslutning: Intet
12. Eventuelt
Beslutning: Se referat