Miljø- og Energiudvalget 16. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31.05.21 - skattefinansierede områder
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om Regnskab for Oudrup Deponi I/S 2020
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ny betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Verdensmålsstrategi 2021-23 for Aalborg Kommune
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
6. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Aalborg Bygas A/S, Aalborg Varme A/S, Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S
Beslutning: Anbefales
7. Orientering om input fra borgere til implementering af de ti affaldstyper hos husholdningerne samt godkendelse af at de trufne beslutninger fastholdes
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
8. Orientering om status for opfølgning på fund af asbest ved Renseanlæg Vest
Beslutning: Til orientering
9. Godkendelse af sagsbehandling af rørlagte vandløb efter vandløbslovens §32
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af skærpet vedligeholdelsespraksis for målsatte offentlige vandløb
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
11. Godkendelse af offentlig høring af forslag til regulativ for Skovåen
Beslutning: Godkendt
12. Godkendelse af strategiplaner 2022 - 2025
Beslutning: Godkendt
13. Fortsat drøftelse af budget 2022 - 2025
Beslutning: Drøftedes
14. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
15. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
16. Eventuelt
Beslutning: Intet
17. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

18. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
19. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
20. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

21. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Miljø- og Energiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.