Miljø- og Energiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Miljø- og Energiudvalget 15. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelese og orientering af budgetforslag 2022 - 2025
Beslutning: Godkendt
3. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 31.08.2021 - Skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af ændring af beslutning om at I/S Reno-Nord ejer, etablerer og drifter et kommende farvesepareringsanlæg
Beslutning: Udsat med bemærkninger
5. Godkendelse af revideret Strategi- og handlingsplan for rottebekæmpelse i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om PFAS-stoffer og håndtering
Beslutning: Til orientering
7. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen som følge af vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg i Lindholm, Aalborg Øst, Vadum, Svenstrup og Ulsted
Beslutning: Godkendt
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Godkendt
10. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
13. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
14. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

15. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Miljø- og Energiudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.