Miljø- og Energiudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Miljø- og Energiudvalget 15. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om virksomhedsrapportering pr. 30. november 2021 - Skattefinansierede område
Beslutning: Til orientering
3. Legalitetsgodkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2021 - Aalborg Kloak A/S
Beslutning: Godkendt
4. Legalitetsgodkendelse af takstændringer pr. 1. januar 2021 - Aalborg Vand A/S
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om status for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om evaluering af støj fra udendørs musikarrangementer i 2021
Beslutning: Til orientering
7. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra diverse selskaber
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
12. Orientering fra diverse selskaber mv.
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

14. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt