Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 2. december 2019
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om kommenteret virksomhedsrapport januar-oktober 2019
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af Kommuneplantillæg 5.028 og Lokalplan 5-6-104 Center-, bolig- og rekreativt område, Syd for Mejlstedvej, Vestbjerg (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
4. Godkendelse af Kommuneplantillæg 6.022, Byudviklingsplan, Frejlev (med miljørapport) (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
5. Godkendelse af Kommuneplantillæg 7-013 Byudviklingsplan for Gistrup (1. forelæggelse)
Beslutning: Anbefales
6. Godkendelse af kommunegaranti i forbindelse med konvertering af lån for Sundby-Hvorup Boligselskab afd. 7
Beslutning: Anbefales
7. Godkendelse af skema B for helhedsplan for Himmerland Boligforening afd. 10,12 og 13 i Søheltekvarteret, Vestbyen - Projekt og renoverings- og ombygningsudgift inden byggestart
Bilag til punkt 7
 
Beslutning: Anbefales
8. Godkendelse af fredningsforslag for Sohngårdsholmsparken og Den Gamle Golfbane
Beslutning: Udsat med bemærkninger
9. Orientering om Ankestyrelsens Danmarkskort 2018 over afgørelser i klagesager på socialområdet
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt