Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 20. september 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om fællesmøde mellem Magistraten og HMU
3. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport for perioden januar-august 2021
4. Godkendelse af ændring af styrelsesvedtægt gældende fra 1. januar 2022 (2. behandling)
5. Godkendelse af cykelsti Nørholmsvej. Tillægsbevilling
6. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret (1. forelæggelse)
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 8.012 og lokalplan 8-2-101 Erhverv, Gadekærsvej, Sejlflod (1. forelæggelse)
8. Godkendelse af Lokalplan 3-3-117 Boliger, Sorthøj Syd, Hasseris (1. forelæggelse)
9. Godkendelse af Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet (1. forelæggelse)
10. Godkendelse af Lokalplan 7-1-114 Boliger, Klaruphave, Klarup (1. forelæggelse)
11. Godkendelse af beslutning om ekspropriationsvilje, udvidelse af offentlig vej, Engvej i Nørresundby
Bilag til punkt 11
 
12. Godkendelse af Aalborg Kommunes sundhedsberedskabsplan 2021
13. Godkendelse af udmøntning af midler til den visuelle kunst og nedsættelse af Aalborg Kommunes Billedkunstråd
14. Godkendelse af vedtægtsændringer for Aalborg Kommunes Kunstfond
15. Eventuelt
16. Godkendelse af referat
17. Underskriftsside

Tilmeld dig magistratens dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.