Magistraten

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Magistraten 13. december 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
2. Orientering om ukommenteret virksomhedsrapport januar-november 2021
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af afgangsføring af uerholdelige beløb 2. halvår 2021
Beslutning: Godkendt
4. Godkendelse af forlængelse af formidlingsaftale vedrørende el-indkøb til kommunale bygninger
Beslutning: Godkendt
5. Orientering om opfølgning til Magistraten om kommunens digitale udvikling
Beslutning: Til orientering
6. Godkendelse af høring af Forslag om Lov om anlæg af en 3. Limfjordsforbindelse
Beslutning: Anbefales med bemærkninger
7. Godkendelse af Kommuneplantillæg 4.066 Universitetskvarteret (2. forelæggelse)
Beslutning: Udgik
8. Godkendelse af Lokalplan 4-4-125 Boliger m.m., Willy Brandts Vej syd, Universitetsområdet (2. forelæggelse)
Beslutning: Udgik

Lukket

9. Godkendelse af anskaffelse af fælles ESDH-system - valg af leverandør og finansiering
Beslutning: Godkendt
10. Godkendelse af valg af leverandør til IT-løsning til Løn og Vagtplanlægning
Beslutning: Godkendt
11. Orientering om status på Aalborg Kommunes grundsalg 2021
Beslutning: Til orientering
12. Orientering vedrørende totalentrepriseudbud af Børne- og Ungeunivers Stigsborg
Beslutning: Til orientering

Åben

13. Drøftelse af evaluering af udvalgsperioden 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
16. Underskriftsside
Beslutning: Intet

Lukket

17. Personalejuridisk undersøgelse
Beslutning: Godkendt
18. Personalesag
Beslutning: Anbefales