Klima- og Miljøudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Klima- og Miljøudvalget 28. februar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om foreløbigt regnskab 2022
Beslutning: Til orientering
3. Orientering om foreløbigt årshjul 2023 vedrørende økonomiske forhold
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Til orientering
4. Godkendelse af nyt bybusnet for den kollektive trafik i Aalborg
Beslutning: Afvist med bemærkninger
5. Godkendelse af forslag til høringssvar på NT-plan: "Fremtidens Kollektive Tafik"
Beslutning: Godkendt
6. Godkendelse af kommissorium for Energiforum for Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt
7. Orientering om Strategipapir for arbejdet med Klimaalliancen Aalborg
Beslutning: Godkendt
8. Drøftelse af Aalborg Kommunes klimamålsætninger
Beslutning: Drøftedes
9. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
10. Eventuelt
Beslutning: Intet
11. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

12. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Intet
13. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

14. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Klima- og Miljøudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.