Klima- og Miljøudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Klima- og Miljøudvalget 27. juni 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Orientering om Virksomhedsrapport pr. 31.05.2022

Lukket

3. Drøftelse af Budget 2023 - 2026

Åben

4. Godkendelse af svar på SF forslag om at indregne CO2 afgift i kommunens indkøb
5. Godkendelse af forslag til Klimaplan med tilhørende indsatskatalog og forslag til Klimatilpasningsplan
6. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Nordjyllandsværket A/S
7. Godkendelse af ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Nygårdsparken, Nørgårdsvej, Pakhusvej og Hadsundvej i Gistrup samt tilvejebringelse af eksprop
8. Godkendelse af mødedatoer for 2023 for Klima- og Miljøudvalget
9. Orientering om status for farveseparering
10. Drøftelse af Stationsanalyse
11. Orientering fra rådmand og direktør
12. Eventuelt
13. Godkendelse af referat

Lukket

14. Orientering fra rådmand og direktør
15. Eventuelt

Åben

16. Underskriftsark

Tilmeld dig Klima- og Miljøudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.