Klima- og Miljøudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Klima- og Miljøudvalget 24. januar 2023
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på godkendelser i 2023 af takster mv. for værker med kommunegaranterede lån
Beslutning: Til orientering
3. Godkendelse af høringssvar af Aalborg Kommunes Sundhedspolitik
Beslutning: Godkendt med bemærkninger
4. Godkendelse af ændring af forsyningsoplandsgrænse mellem Granly Vandværks og Aalborg Forsyning, Vand.
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af forslag om ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af ejendomme i et område omkring Kildegade, Søndergade, Sygehusvej og Grydstedvej i Nibe
Beslutning: Godkendt
6. Orientering om status for Klimaalliancens arbejde
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om analyserapport for infrastruktur til transport og lagring af CO2 i Nordjylland
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Til orientering
10. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

11. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
12. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

13. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Klima- og Miljøudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.