Klima- og Miljøudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Klima- og Miljøudvalget 21. september 2022
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af Kommunal lånegaranti til Aalborg Varme A/S, Aalborg Kloak A/S og Aalborg Vand A/S
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af kommunal lånegaranti til Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.
Beslutning: Anbefales
4. Orientering om godkendelse af takster mv. for værker med kommunegaranterede lån - Kongerslev Fjernvarmeværk
Beslutning: Til orientering

Lukket

5. Godkendelse af kommunale affaldsydelser
Beslutning: Anbefales

Åben

6. Orientering om styrket affaldstilsyn i forlængelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om ændret affaldshåndtering i forlængelse af Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi
Beslutning: Til orientering
8. Godkendelse af evaluering af forsøg med ændrede åbningstider på Genbrugspladsen Sundsholmen
Beslutning: Godkendt
9. Orientering om finansiering af Nordjyllands Ressourcepark
Beslutning: Til orientering med bemærkninger
10. Godkendelse af ophævelse af Administrativ forskrift nr. 32 - Byudvikling i områder med særlige drikkevandsinteresser
Beslutning: Anbefales
11. Godkendelse af at spare på energien i de offentlige bygninger
Beslutning: Godkendt
12. Drøftelse af udkast til en ny sundhedspolitik
Beslutning: Drøftedes
13. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
14. Eventuelt
Beslutning: Intet
15. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt

Lukket

16. Orientering fra rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
17. Eventuelt
Beslutning: Intet

Åben

18. Underskriftsark
Beslutning: Godkendt

Tilmeld dig Klima- og Miljøudvalgets dagsordener og referater

Du modtager en bekræftelsesmail, når du har trykket Tilmeld.