Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 8. november 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Gravenshoved Kostskole
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
4. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt