Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 29. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af økonomirapport pr. 30.september 2021 for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Godkendt
3. Godkendelse af aktuel status 2021 - Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen - Serviceudgifter. Tillægsbevilling
Bilag til punkt 3
 
Beslutning: Anbefales

Lukket

4. Godkendelse af udbudsmateriale vedr. social- og sundhedsfaglige tilsyn på ældre-, handicap- og socialområdet
Beslutning: Godkendt

Åben

5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt