Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 15. oktober 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Godkendelse af opdrag til analyse af området for udsatte og handicappede børn og unge i Aalborg Kommune
Beslutning: Godkendt

Åben

3. Drøftelse af udvalgenes arbejde i byrådsperioden 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
4. Drøftelse af evaluering af udvalgsperioden 2018-2021
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om mødeplan 2022 for Job- og Velfærdudvalget
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om status for projekt Fælles om Ungelivet
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om Kommissorie for evaluering af KUI - sammenhængende kommunale ungeindsats
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om statistik for underretninger 1. halvår 2021
Beslutning: Til orientering

Lukket

9. Orientering om halvårsafrapportering fra det Udvidede SSP-samarbejde samt status på byens tilstand
Beslutning: Til orientering

Åben

10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt