Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 31. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt

Lukket

2. Drøftelse af Budget 2022 - 2025 - Driftsbudgettet - Tirsdag den 31.08.2021
Beslutning: Drøftedes
3. Drøftelse af Budget 2022 - 2025 - Anlægsbudgettet
Beslutning: Drøftedes

Åben

4. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Intet
5. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

6. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
7. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

8. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
9. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt