Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 13. august 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Godkendelse af revisionsberetning for regnskabsåret 2020 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen
Beslutning: Anbefales
3. Godkendelse af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen budgetforslag 2022-2025.
Beslutning: Godkendt
4. Orientering om bekymrende gruppedannelse grundet covid-19, samt de deraf iværksatte tiltag
Beslutning: Til orientering
5. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
6. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

7. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
8. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

9. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
10. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt