Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 22. juni 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Orientering om status på KUI (Den sammenhængende kommunale ungeindsats)
Beslutning: Til orientering
3. Temadrøftelse Budget 2022-2025
Beslutning: Drøftedes
4. Godkendelse af "Plan for sikring af pasningsgarantien 2022-25"
Beslutning: Godkendt
5. Godkendelse af handlingsplan for Aalborg som Børnevenlig Kommune
Beslutning: Anbefales
6. Orientering om kortlægning og status på Projekt Bedre sammenhæng og koordinering for børn og unge med psykiske vanskeligheder
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om initiativer i reformen Børnene Først
Beslutning: Til orientering
8. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
9. Eventuelt
Beslutning: Intet

Lukket

10. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

12. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
13. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt