Familie- og Socialudvalget

Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Familie- og Socialudvalget 21. maj 2021
Se/vælg den samlede dagsorden/referat som PDF
Der gøres opmærksom på, at links i pdf'er ikke er valgbare!

Åben

Fulde pdf for åben dagsorden.
1. Godkendelse af dagsorden
Beslutning: Godkendt
2. Temadrøftelse - Forebyggende foranstaltninger med særlig fokus på foranstaltningen kontaktperson.
Beslutning: Drøftedes
3. Godkendelse af årsberetning for eksternt tilsyn
Beslutning: Godkendt
4. Drøftelse - Høring Verdensmålsstrategi 2019-2023
Beslutning: Drøftedes
5. Orientering om status på Ungdomskriminalitetsnævnet 2020
Beslutning: Til orientering
6. Orientering om årsberetning for magtanvendelse
Beslutning: Til orientering
7. Orientering om ungestatistikken "Unge og Uddannelse"
Beslutning: Til orientering
8. Orientering om 4 brugerundersøgelser fra Center for Sociale Indsatser
Beslutning: Til orientering
9. Orientering om status på lokal løndannelse
Bilag til punkt 9
 
Beslutning: Til orientering
10. Orientering fra Rådmand og direktør
Beslutning: Til orientering
11. Eventuelt
Beslutning: Til orientering

Lukket

12. Orientering fra Rådmand og direktør - lukket
Beslutning: Intet
13. Eventuelt - lukket
Beslutning: Intet

Åben

14. Godkendelse af referat
Beslutning: Godkendt
15. Underskriftsside
Beslutning: Godkendt